مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نسک خوان


معنی نسک خوان

نسک خوان . [ ن ُ خوا / خا ] (نف مرکب )که نسک خواند. که اوستا خواند. زردشتی : چه مایه زاهد پرهیزگار صومعگی که نسک خوان شد از عشقش و ایارده گوی . خسروانی .

معنی نسک خوان- ترجمه نسک خوان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نسک خوان اینجا را کلیک کنید

هم معنی نسک خوان


ترجمه نسک خوان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نسک خوانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نسکنج

نسکنج . [ ن َک َ ] (اِ) نشکنج . (شعوری ج 2 ص 399) (ناظم الاطباء).

معنی نسک

نسک . [ ن َ / ن ِ / ن ُ / ن ُ س ُ ] (ع اِ) پرستش .(منتهی الارب ) (از المنجد) (از اقرب الموارد). || هرچه حق خدای عزوجل باشد. (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (از المنجد) (از اقرب الموارد). || (مص ) پرستیدن

معنی نسل

نسل . [ ن ِ س ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش بندپی شهرستان بابل ، در منطقه ای کوهستانی و سردسیر خوش آب وهوا واقع است و 180 تن سکنه دارد. آبش از شکراﷲرود، محصولش غلات و لبنیات و عسل ، شغل اهالی زراعت و گله

معنی نسک

نسک . [ ن ُ ] (اِ) هر دفتر را نام باشد از دفاترپازند. (غیاث اللغات ). قسمی باشد از بیست ویک قسم کتاب زند منسوب به زردشت که هر قسم را نسک نام نهاده وهر نسک را به اسمی موسوم ساخته بدین تفصیل : اول ایتا،

معنی نسل

نسل . [ ن َ ] (ع اِ) فرزند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). زه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (فرهنگ خطی ) (دستوراللغة). ولد. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (المنجد). زاد و زه . (نصاب ). ذرّیة.

معنی نسک

نسک . [ ن َ ] (اِخ ) یکی از دهستانهای بخش شهداد شهرستان کرمان است . این دهستان در منطقه ٔ کوهستانی گرمسیری بین دهستان کشیت و گوک قرار دارد و محدود است از شمال به دهستان گوک و از مشرق به دهستان کشیت و

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: