مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نسمان


معنی نسمان

نسمان . [ ن َ س َ ] (ع مص ) وزیدن باد. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار). نرم وزیدن باد. (آنندراج ).نَسْم . نسیم . (اقرب الموارد). رجوع به نَسْم شود.

معنی نسمان- ترجمه نسمان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نسمان اینجا را کلیک کنید

هم معنی نسمان

پانسمان: زخم‌بندی


ترجمه نسمان

پانسمان: bandage
گازپانسمان: gauze
پانسمان کردن: dress


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نسمانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نسمیل

نسمیل . [ ن َ ] (ص ) سزاوار. لایق . شایسته . قابل . (ناظم الاطباء) (شعوری ج 2 ص 388). || آنکه منزل و مسکن معینی ندارد. (ناظم الاطباء).

معنی نسنجیده گوی

نسنجیده گوی . [ ن َ س َ دَ / دِ ] (نف مرکب ) که ناسنجیده و نااندیشیده سخن گوید. که پرت وپلا و نامربوط و نامعقول گوید.

معنی نسنجیده گویی

نسنجیده گویی . [ ن َ س َ دَ/ دِ ] (حامص مرکب ) نسنجیده گفتن . ناسنجیده گفتن .

معنی نسلان

نسلان . [ ن َ س َ ] (ع مص ) شتاب رفتن . (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از المنجد) (از اقرب الموارد). شتابیدن . (تاج المصادر بیهقی ). نَسْل .نَسَل . (المنجد) (از اقرب الموارد). || پوییدن گرگ . دویدن گرگ

معنی نسمات

نسمات . [ ن َ س َ ] (ع اِ) دم ها و بوهای خوش . (آنندراج ) (غیاث اللغات ). ج ِ نَسَمة. رجوع به نَسَمة شود.

معنی نسنسة

نسنسة. [ ن َ ن َ س َ ] (ع مص ) راندن . || زجر کردن . (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || به شتاب پریدن مرغ . (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). شتافتن مرغ در

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: