مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نخل آرائی


معنی نخل آرائی

نخل آرائی . [ ن َ ] (حامص مرکب ) عمل نخل آرا.

معنی نخل آرائی- ترجمه نخل آرائی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نخل آرائی اینجا را کلیک کنید

هم معنی نخل آرائی


ترجمه نخل آرائی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نخل آرائیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نخل زار

نخل زار. [ ن َ ] (اِ مرکب ) نخلستان . آنجا که نخل بسیار باشد. که خرمابن بسیار دارد : گر رطب رنگ ناگرفته شد از نخل نخل کیانی به نخل زار بماند. خاقانی .

معنی نخل عزا

نخل عزا. [ ن َ ل ِ ع َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب )تابوت . نخل ماتم . نخل محرم . (آنندراج ) : صبح هر روز از صف مغرب برافرازد لوا تا فلک بندد به نخل خرمی نخل عزا. شفیع (از آنندراج ). رجوع به نخل و نخل

معنی نخل گل

نخل گل .[ ن َ گ ُ ] (اِخ ) دهی است از بخش قشم شهرستان بندرعباس با 90 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).

معنی نخل جت

نخل جت . [ ن َ ج َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان حومه ٔ بخش لنگه ٔ شهرستان لار. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).

معنی نخل مومین

نخل مومین . [ ن َ ل ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نخل موم . نخلی که نخلبند سازد : بلی نخل خرمای مریم بخندد بر آن نخل مومین که علاّن نماید. خاقانی . گر به اول نستدندی اصل شیرینی ز موم نخل مومین در رط

معنی نخل پیر

نخل پیر. [ ن َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان رودخانه ٔ بخش میناب شهرستان بندرعباس . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter