مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نجم الدین ایوب


معنی نجم الدین ایوب

نجم الدین ایوب . [ ن َ مُدْ دی اَی ْ یو ] (اِخ ) معروف به اوحد. نخستین ِ ایوبیان الجزیره است . وی تا سال 607 هَ .ق . حکومت کرد. (از طبقات سلاطین اسلام ص 68).

معنی نجم الدین ایوب- ترجمه نجم الدین ایوب برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نجم الدین ایوب اینجا را کلیک کنید

هم معنی نجم الدین ایوب


ترجمه نجم الدین ایوب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نجم الدین ایوبمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نجم الدین

نجم الدین . [ ن َ مُدْ دی ] (اِخ ) یعقوب بن صابر بغدادی ، مکنی به ابویوسف و معروف به ابن صبار منجنیقی . از شعرای معروف عرب است . وی به سال 554 هَ . ق . در حران یا بغداد تولد یافت ، برخی از عمرش در سپا

معنی نجم الدین قمولی...

نجم الدین قمولی . [ ن َ مُدْ دی ن ِ ق َ ] (اِخ ) احمدبن محمد قرشی مخزومی قمولی مولد، مکنی به ابوالعباس و ملقب به نجم الدین . وی از علمای عامه ٔ قرن هشتم هجری و افقه فقهای مصر است . مدتی تصدی منصب قضا

معنی نجم الدین دبیرا...

نجم الدین دبیران . [ ن َ مُدْ دی ن ِ دَ ] (اِخ ) علی بن عمربن علی قزوینی ، مکنی به ابوالحسن و ملقب به نجم الدین و معروف به دبیران و کاتبی قزوینی و علامه . از دانشمندان و ستاره شناسان عصر هلاکوخان مغول

معنی نجم الدین الپی

نجم الدین الپی . [ ن َ مُدْ دی اَ ] (اِخ ) سومین ارتقیه ٔ ماردین است و از 547 تا 572 هَ . ق . حکومت کرد. (از طبقات سلاطین اسلام ص 150).

معنی نجم الدین رازی

نجم الدین رازی . [ ن َ مُدْ دی ن ِ ] (اِخ ) (شیخ ...) عبداﷲبن محمد، مکنی به ابوبکرو معروف به شیخ نجم الدین دایه و شیخ نجم الدین رازی .از عرفای بزرگ قرن هفتم هجری و از شاگردان شیخ نجم الدین کبری است .

معنی نجم الیمانی

نجم الیمانی . [ ن َ مُل ْ ی َ ](اِخ ) ستاره ٔ یمانی . رجوع به سهیل شود : در یمن هر کجا سخن راندند همه نجم الیمانیش خواندند. نظامی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: