مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نأث


معنی نأث

نأث . [ ن َءْث ْ ] (ع مص ) دور شدن . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). دور شدن از چیزی . (از المنجد). || کوشیدن . (از منتهی الارب ). سعی . (از اقرب الموارد).کوشش کردن . (ناظم الاطباء). || (ص ) بطی ٔ. (اقرب الموارد) (المنجد): سعی نأثاً و منأثاً؛ ای سیراً بطیئاً. (اقرب الموارد) مِنْاءَث . (المنجد).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نأث اینجا را کلیک کنید

هم معنی نأث

اناث: 1 بانوان، زنان، نسوان 2 مادینگان 1 و رجال، مردان 2 نرینه‌ها
نسا: اناث، بانو، خانم، زن، همسر و رجل، مرد


ترجمه نأث

اناثی: female
اناث: females


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نأث


در زمان پیش آید آن دوزخ گلو *** حجتش این که خدا گفتا کلوا
زین چنین قحط سه ساله داد داد *** ظل مولانا ابد پاینده باد
یا ز زندان تا رود این گاومیش *** یا وظیفه کن ز وقفى لقمه‏ایش‏
اى ز تو خوش هم ذکور و هم اناث *** داد کن المستغاث المستغاث‏
سوى قاضى شد وکیل با نمک *** گفت با قاضى شکایت یک به یک‏
خواند او را قاضى از زندان به پیش *** پس تفحص کرد از اعیان خویش‏
گشت ثابت پیش قاضى آن همه *** که نمودند از شکایت آن رمه‏
گفت قاضى خیز از این زندان برو *** سوى خانه‏ى مرده‏ریگ خویش شو
گفت خان و مان من احسان تست *** همچو کافر جنتم زندان تست‏
گر ز زندانم برانى تو به رد *** خود بمیرم من ز تقصیرى و کد


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ناجایز

ناجایز. [ ی ِ ] (ص مرکب ) ناروا. (آنندراج ). ناروا. نامشروع . ناشایسته . نابایسته . (ناظم الاطباء). که جایز نبود. که روا نباشد.

معنی ناج

ناج . (اِ) ناژ. ناجو. (ناظم الاطباء). ناژو. رجوع به ناجو شود.

معنی ناجح

ناجح . [ ج ِ ] (اِخ ) ابن خادربن ثمودبن ادهم بن سام بن نوح . در تاریخ گزیده ص 29 نام وی ضمن شرح نسبت صالح [ از فرزندان او ] آمده است .

معنی ناتوریست

ناتوریست . (فرانسوی ، ص ) پیرو ناتوریسم . رجوع به ناتوریسم شود.

معنی ناتیة

ناتیة. [ ی َ ] (ع ص ) تأنیث ناتی . رجوع به ناتی و ناتئه شود.

معنی ناجایگاه

ناجایگاه . (ص مرکب ، اِ مرکب ) بی جا.(ناظم الاطباء). نابجا. که بجای خود نبود. ناجایگه . نه بجای خود. که بر مکان خود نباشد. در غیر موضع. بی مورد: ظلم ، به ناجایگاه نهادن چیزی را. (منتهی الارب ): و هر س

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: