مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نامی ترمدی


معنی نامی ترمدی

نامی ترمدی . [ ی ِ ت َم َ ] (اِخ ) (میر... خان ) محمدمعصوم بن میر سیدصفائی ترمدی بکری . از شاعران اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم است . وی به روایت مؤلف «شمع انجمن » متوطن بهکر هندستان بوده است و «از طرف اکبرپادشاه به سفارت پیش شاه عباس ماضی » رفته و با شفائی و فکری و اوحدی مصاحبت داشته است . وفات وی به سال 1051 هَ . ق . در بهکر اتفاق افتاد. او راست : امشب ز سوز سینه خوشم مهلت ای اجل خاشاک نیمسوخته مهمان آتش است . چون گریه ٔ من دید نهان کرد تبسم پیداست که این گریه ٔ من بی اثری نیست . در عشق بتان مشق جنون باید کرد جان را بطریق رهنمون باید کرد چون شیشه تمام پر ز خون باید شد وآنگه ز ره دیده برون باید کرد. رجوع به طبقات اکبری ج 2 ص 500 و شمع انجمن ص 346 و روز روشن ص 679 و منتخب التواریخ بداونی ج 3 ص 364 و نگارستان سخن ص 117 و مقالات الشعراءص 798 شود.

معنی نامی ترمدی- ترجمه نامی ترمدی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نامی ترمدی اینجا را کلیک کنید

هم معنی نامی ترمدی


ترجمه نامی ترمدی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نامی ترمدیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نامی

نامی . (اِخ ) (منشی ...) محمدحسن بن محمدبخش . از پارسی گویان هند است . وی در قرن سیزدهم در بانده ٔ هندوستان میزیسته و بامؤلف تذکره ٔ شمع انجمن معاصر بوده است . او راست : دلم محراب کعبه ابروی جانانه م

معنی نامی کرمانشاهی

نامی کرمانشاهی . [ ی ِ ک ِ ] (اِخ ) از شاعران متأخر کرمانشاه است . هدایت آرد: «از اجله ٔ شعرای این عهد بوده و مداحی حکام آن بلده [ کرمانشاه ]را مینموده » . او راست : نماز شام که این چرخ آهنین دولاب

معنی نامی تبریزی

نامی تبریزی . [ ی ِ ت َ ] (اِخ ) ازسخنوران قرن دهم تبریز است . سام میرزا صفوی این بیت را از وی نقل کرده است : ای خوش آن ساقی که ما را جام بیهوشی دهد تا ز غمها یک نفس ما را فراموشی دهد. و رجوع به دان

معنی نامیختنی

نامیختنی . [ ت َ ] (ص لیاقت )ناآمیختنی . که درخور آمیختن نیست . مقابل آمیختنی .

معنی نامی ابهری

نامی ابهری . [ ی ِ اَ هََ ] (اِخ ) صدر محمد (مولانا...) از شاعران قرن دهم و معاصر شاه عباس کبیر است . او راست : زآن لب به کام دل می نابم نمی دهی می میرم از خمار و شرابم نمی دهی سروی ولی نمی فکنی سای

معنی نامی کاشانی

نامی کاشانی . [ ی ِ ] (اِخ ) (سید...) مهدی طباطبائی قصاب کاشانی .وی از شاعران قرن سیزدهم است و به روایت گنج شایگان : «چون سخت رند و قلاش است و میخواهد به اسم صله و جایزه کدیه و استکلاش [ ؟ ] ننماید به

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: