مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ناصرالدین کلوعم...


معنی ناصرالدین کلوعم...

ناصرالدین کلوعمر. [ ص ِ رُدْ دی ک َ ع ُ م َ ] (اِخ )کلو به معنی کلانتر است . رجوع به ناصرالدین عمر در این لغت نامه و نیز رجوع به تاریخ عصر حافظ ص 103 شود.

معنی ناصرالدین کلوعم...- ترجمه ناصرالدین کلوعم... برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ناصرالدین کلوعم... اینجا را کلیک کنید

هم معنی ناصرالدین کلوعم...


ترجمه ناصرالدین کلوعم...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ناصرالدین کلوعم...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ناصرالعباسی

ناصرالعباسی . [ ص ِ رُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) الناصرلدین اﷲ. رجوع به ابوالعباس احمد شود.

معنی ناصرالدین عسقلا...

ناصرالدین عسقلانی . [ ص ِ رُدْ دی ن ِ ع َ ق َ ] (اِخ ) شافعبن علی الکنانی ، ازمشاهیر ادبای مصر است . وی به سال 649 هَ . ق . متولدشد و در سال 733 درگذشت . مدتی در مصر شغل دبیری داشت و به سال 680 در جنگ

معنی ناصرالدین افزون...

ناصرالدین افزون . [ ص ِ رُدْ دی ن ِ اَ ] (ِخ ) وی به سال 569 هَ . ق . بعد از عزل ناصح الدین ابوالبرکات ، به وزارت کرمان رسید. به روایت ابوحامد کرمانی : «مردی محتشم بود از خاندان آل کسری ، وزیر ابن الو

معنی ناصرالدین اتابک...

ناصرالدین اتابک . [ ص ِ رُدْ دی اَ ب َ ] (اِخ ) رجوع به ناصرالدین مکرم بن علاء شود.

معنی ناصرالملک

ناصرالملک . [ ص ِ رُل ْ م ُ ] (اِخ ) ابوالقاسم خان بن احمدخان بن محمودخان فرمانفرما متولد به سال 1282 هَ . ق .، از تربیت یافتگان دوره ٔ میرزا تقی خان امیرکبیر و از تحصیل کردگان دانشگاه اکسفرد انگلستان

معنی ناصرحسین

ناصرحسین . [ ص ِ ح ُ س َ ] (اِخ ) (سید...) جونقوری هندی . ازدانشمندان و مؤلفان اسلامی هند است ، به سال 1313 هَ. ق . درگذشت . رجوع به اعیان الشیعه ج 49 ص 108 شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter