مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ناصرالدین افزون...


معنی ناصرالدین افزون...

ناصرالدین افزون . [ ص ِ رُدْ دی ن ِ اَ ] (ِخ ) وی به سال 569 هَ . ق . بعد از عزل ناصح الدین ابوالبرکات ، به وزارت کرمان رسید. به روایت ابوحامد کرمانی : «مردی محتشم بود از خاندان آل کسری ، وزیر ابن الوزیر» و سرانجام به تحریک رفیعالدین سرخاوی و به حکم طرمطی [ سرداری که بر ملک ارسلان پادشاه کرمان شوریده و شهر را متصرف شده بود ] او را به زندان افکندند و چشمش را میل کشیدند. رجوع به بدایع الازمان فی وقایع کرمان ص 55 شود.

معنی ناصرالدین افزون...- ترجمه ناصرالدین افزون... برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ناصرالدین افزون... اینجا را کلیک کنید