مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ناسل


معنی ناسل

ناسل . [ س ِ ] (ع ص ) مسرع . (المنجد). شتابان . به شتاب رونده . ج ، نُسَّل . || پشم و یا پر افتاده . (ناظم الاطباء).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ناسل اینجا را کلیک کنید

هم معنی ناسل

طبق : 1 سینی، سینی گرد بزرگ 2 برگ، ورق 3 تا، لنگه، لنگه در 4 گروه، فوج، جماعت 5 اندام تناسلی زن
چول : 1 خمیده، منحنی 2 آلت‌تناسلی، نره 3 بیابان، برهوت
خلق : 1 آفریدن، آفریده، آفرینش، ابداع، احداث، انشاد، ایجاد، تناسل، تولید، خلقت، کون، مخلوق 2 توده، عامه، عوام 3 امت، قوم، مردم، ملت 4 مخلوق 5 غیرسید و سید 6 آدمی، انسان 7 آدمیان، انسانها 8 هیکل، شمایل 9 عالم مادی 01 شهروند، ت
زایش: 1 تناسل، تولیدمثل، زادوولد، زاییدن 2 تولد، میلاد، ولادت و مرگ
معامله : 1 ابتیاع، تجارت، خریدوفروش، دادوستد، سودا، سوداگری 2 سروکار، رفتار 3 مبادله 5 بده‌وبستان 6 خریدوفروش کردن، دادوستد کردن 7 آلت‌تناسلی (مرد)


ترجمه ناسل

تناسل کردن: reproduce
توالد و تناسل: reproduction
تناسل: reproduction
تناسلی: reproductive
تناسل بکری: parthenogenesis


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ناسلمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ناسق

ناسق . [ س ِ ] (ع ص ) انتظام و ترتیب کننده . (آنندراج ) (غیاث اللغات ). اسم فاعل از نسق . رجوع به نسق شود.

معنی ناسفته

ناسفته . [ س ُ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) سوراخ ناکرده . سوراخ ناشده . درست و بی رخنه . (ناظم الاطباء). سفته ناشده . نسفته : چو ناسفته گوهر سه دخترش بود نبودش پسر دختر افسرش بود. فردوسی . کمر بسته و

معنی ناسنجیده گفتن

ناسنجیده گفتن . [ س َ دَ / دِ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) ناسخته گفتن . نیندیشیده گفتن .

معنی ناسم

ناسم . [ س ِ ] (ع ص ) اسم فاعل است از نسم . (اقرب الموارد). رجوع به نسم شود. || مریض مشرف به مرگ . (معجم متن اللغة) (اقرب الموارد). بیمار نزدیک به مرگ رسیده . (منتهی الارب ) (آنندراج ). بیمار مشرف بمر

معنی ناسکة

ناسکة. [ س ِ ک َ ] (ع ص ) تأنیث ناسک است . ارض ناسکة؛ زمین سبز نو باران رسیده . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). منسوکة. حدیثةالمطر. (معجم متن اللغة). خضراء حدیثةالمطر. (اقرب الموارد) (المنج

معنی ناسنجیده گوئی

ناسنجیده گوئی . [ س َ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) عمل ناسنجیده گو. پریشان گوئی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: