مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نازک مزاجی


معنی نازک مزاجی

نازک مزاجی . [ زُ م ِ ] (حامص مرکب ) ملایم طبعی . نرم خوئی . || رقت قلب . زودرنجی . حساسیت : اگر دانستمی نازک مزاجیهای طبعش را درون سینه پای آه را زنجیر می کردم . ؟ (از آنندراج ). بس که از نازک مزاجی بی دماغم کرده اند می برد از خویش موج چین پیشانی مرا. جودت هندی .

معنی نازک مزاجی- ترجمه نازک مزاجی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نازک مزاجی اینجا را کلیک کنید

هم معنی نازک مزاجی


ترجمه نازک مزاجی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نازک مزاجیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نازک منشی

نازک منشی .[ زُ م َ ن ِ ] (حامص مرکب ) صفت نازک منش : عنقا که ز نازک منشی جای نگه داشت هرگز طرف دامنش از عار تر آمد؟ انوری .

معنی نازک طبع

نازک طبع. [ زُ طَ ] (ص مرکب ) ظریف . حساس . زودرنج . اندک احتمال . نازپرورده : تو نازک طبعی و طاقت نیاری گرانیهای مشتی دلق پوشان . حافظ.

معنی نازکانه

نازکانه . [ زُ ن َ / ن ِ ] (ق مرکب ) به ناز و ظرافت . از روی نازکی . ظریفانه : خوش نازکانه می چمی ای شاخ نوبهار کاشفتگی مبادت از آشوب باد دی . حافظ.

معنی نازکه

نازکه . [ زُ ک َ / ک ِ ] (اِ) باریکه . تیریز. تریشه . قطعه ٔ باریک از هر چیز: یک نازکه از چیزی ؛ باریکه ای از آن .

معنی نازکک میان

نازکک میان . [ زُ ک َ ] (ص مرکب ) نازک میان : ای نازکک میان و همه تن چو پرنیان ترسم که از رکوع ترا بگسلد میان . خسروی (تحفةالاحباب ).

معنی نازکی

نازکی . [ زُ ] (حامص ) نرمی . ملایمت . (ناظم الاطباء) : تا بر تو برگ گل نزند دست روزگار بختت بپروراند در ناز و نازکی . سوزنی . || باریکی . || دقت . (ناظم الاطباء). ظرافت : در آن خدمت بغایت چابکی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: