مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ناخستو شدن


معنی ناخستو شدن

ناخستو شدن . [ خ َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) انکار کردن . منکر شدن .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ناخستو شدن اینجا را کلیک کنید

هم معنی ناخستو شدن


ترجمه ناخستو شدن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ناخستو شدنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ناخسته

ناخسته . [ خ َ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) بی زخم .سالم . مقابل خسته به معنی زخمی . رجوع به خسته شود.

معنی ناخشنودی

ناخشنودی . [ خ ُ ] (حامص مرکب ) عدم رضایت . ناپسندی . (ناظم الاطباء) (زوزنی ) : که برگ هر غمی دارم در این راه ندارم برگ ناخشنودی شاه . نظامی . روزی از ناخشنودی عاملان یا تقصیری و بدخدمتی که صادر ش

معنی ناخس

ناخس . [ خ ِ ] (ع اِ) کفتگی بغل شتر. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). || گری بن دنب شتر یا گر شتر. (منتهی الارب ) (آنندراج ). جرب و گری شتر و گری در بن دنب شتر.(ناظم الاطباء).

معنی ناخریدنی

ناخریدنی . [ خ َ دَ ] (ص لیاقت ) غیرقابل خریداری . که قابل خریدن نیست . مقابل خریدنی . رجوع به خریدنی شود.

معنی ناخص

ناخص . [ خ ِ ] (ع ص ) گنده پیر لاغر ترنجیده پوست از پیری . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). آن که از پیری نزار شده باشد.

معنی ناخریده

ناخریده . [ خ َ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) که خریداری نشده باشد. که خریده نشده است . که برایگان به دست آمده باشد. رایگان . مفت . مجانی : دُرّ است ناخریده و مشک است رایگان هر چند برفشانی و هر چند برچنی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: