مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ناجسته


معنی ناجسته

ناجسته .[ ج َ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) گرفتار. کسی که خلاص نیافته است . مقابل جسته به معنی رها و خلاص یافته و جهیده . || نجسته . رها نشده . نجهیده : ناجسته ز فکرتت روانتر تیری ز کمان آفرینش . ؟

معنی ناجسته- ترجمه ناجسته برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ناجسته اینجا را کلیک کنید

هم معنی ناجسته


ترجمه ناجسته


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ناجسته


بس سیاحت کرد آن جا سالها *** مى‏فرستادش شهنشه مالها
چون بسى دید اندر آن غربت تعب *** عاجز آمد آخر الامر از طلب‏
هیچ از مقصود اثر پیدا نشد *** ز آن غرض غیر خبر پیدا نشد
رشته‏ى امید او بگسسته شد *** جسته‏ى او عاقبت ناجسته شد
کرد عزم باز گشتن سوى شاه *** اشک مى‏بارید و مى‏برید راه‏
شرح کردن شیخ سر آن درخت را با آن طالب مقلد ***
بود شیخى عالمى قطبى کریم *** اندر آن منزل که آیس شد ندیم‏
گفت من نومید پیش او روم *** ز آستان او به راه اندر شوم‏
تا دعاى او بود همراه من *** چون که نومیدم من از دل خواه من‏
رفت پیش شیخ با چشم پر آب *** اشک مى‏بارید مانند سحاب‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ناجلین

ناجلین . [ج ِ ل َ ] (ع ص ، اِ) تثنیه ٔ ناجل . || والدین . (آنندراج ). پدر و مادر. (ناظم الاطباء): قبح اﷲ ناجلیه ؛ والدیه . (منتهی الارب ). ابویه . (ناظم الاطباء).

معنی ناجز

ناجز. [ ج ِ ] (ع ص ) نقد. حاضر و آماده . (منتهی الارب ) (آنندراج ). حاضر. (اقرب الموارد) (المنجد). نقد و آماده . (شمس اللغات ). نقد. مقابل نسیه . || دست به دست . (شمس اللغات ). ناجزاً بناجز؛ یداً بید.

معنی ناجره

ناجره . [ ج ِ رَ ] (اِخ ) شهری است در جانب شرقی اندلس از توابع تطیله . (قاموس الاعلام ). و آن امروز به دست فرنگان است . (معجم البلدان ).

معنی ناجنبان

ناجنبان . [ جُم ْ ] (نف مرکب ) ساکن . غیر متحرک . بی حرکت . (ناظم الاطباء). که جنبان و متحرک نیست . اجنبان .

معنی ناجم

ناجم . [ ج ِ ] (اِخ ) (الَ ...) سعیدبن حسن بن شداد المسمعی مکنی به ابوعثمان و معروف به ناجم از شاعران عرب است . وی معاصر و مصاحب ابن رومی بود و اغلب اشعار او را روایت میکرد. شاعری فاضل بود و به سال 31

معنی ناجنسی

ناجنسی . [ ج ِ ] (حامص مرکب ) عمل ناجنس . بدجنسی . || بدی جنس . نااصلی . نامرغوبی . اصل و مرغوب نبودن جنس : از چه خیزد در سخن حشو؟ از خطابینی طبع وز چه باشد پرزه بر دیبا؟ ز ناجنسی لاس . انوری . ||

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: