مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ناتوریسم


معنی ناتوریسم

ناتوریسم . (فرانسوی ، اِ) بر آن عده از مذاهب ابتدائی اطلاق میگردد که برای مظاهر طبیعت مانند آسمان ، آفتاب ، ماه ، آتش و کوهها و غیره شخصیت و احترام قائل هستند. ناتوریسم تقریباً بشکل ابتدائی و خالص در آفریقا توسعه ٔ زیادی داشته و دارد ولی آثار آن را در مذاهب عالی بخصوص در میتولوژی یونان نیز میتوان یافت . || سیستم یا نظریه ای است که پیروان آن همه چیز را از نیروهای مطلق طبیعت انتظار دارند.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ناتوریسم اینجا را کلیک کنید

هم معنی ناتوریسم


ترجمه ناتوریسم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ناتوریسممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ناثل

ناثل . [ ث ِ ] (اِخ )یا ناتل ، اسب ربیعةبن مالک است . (از منتهی الارب ).

معنی ناتورالیست

ناتورالیست . (فرانسوی ، ص ) طبیعی دان و محقق در تاریخ طبیعی . || کسی که حیوانات را برای گردآوری در کلکسیون آماده میسازد. || نویسنده ای که پیرو مکتب ناتورالیسم باشد و به سبک آن چیز نویسد. پیرو مکتب ا

معنی ناجای

ناجای . (ص مرکب ) بی موقع. بی جای . (ناظم الاطباء). که نه بجای بود. || بی فایده . بی حاصل . (ناظم الاطباء).

معنی ناتوانندگی

ناتوانندگی . [ ت َ ن َن ْ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) ناتوانی .

معنی ناتیه

ناتیه . [ ی ِ ](اِخ ) ژان - مارک . نقاش صورت ساز معروف فرانسوی است که در پاریس به سال 1685 م . بدنیا آمده و در سال 1766 م . از دنیا رفته است .

معنی ناج

ناج . (اِخ ) ابن یشکربن عدران قبیله است و اکثر از علماء و روات منسوبند به وی . (منتهی الارب ذیل نوج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: