مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ناتورالیسم


معنی ناتورالیسم
ناتورالیسم . (فرانسوی ، اِ) بر مذهبی فلسفی و چند مکتب ادبی و هنری اطلاق می شود. || در ادبیات و هنرهای زیبا: مکتبی است که به تقلید دقیق و موبه موی طبیعت توجه دارد و معتقد است که باید طبیعت را حتی الامکان مطابق با واقع و چنانکه هست توصیف و مجسم کرد. «گوستاو فلوبر» از پایه گذاران و پیشروان ناتورالیسم ادبی است . «امیل زولا» و «گی دو موپاسان » از مؤسسان ومعاریف این مکتب اند. || در پزشکی : شیوه ای است که طبیعت را مایه بخش مداوا و شفای امراض میداند. || در فلسفه : مکتبی است که معتقد به قدرت محض طبیعت است و طبیعت را مأمور و محکوم قدرت و نظام بالاتری نمیداند و وجود یک خالق و نظام عالی را در طبیعت انکار میکند و طبیعت را بخودی خود موجود میداند. مکتب ناتورالیسم دو شاخه میشود: یکی ماتریالیسم یا مذهب مادی و دیگر مذهب وحدت وجود. پیروان ناتورالیسم دخالت خدا را در امور دنیا انکار میکنند. عکس این مذهب را سورناتورالیسم مینامند. ناتورالیسم بعنوان یک مکتب کفر و الحاد از طرف کلیسا طرد شده است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 

مطالب نزدیک به این موضوع: