مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ناتورالیست


معنی ناتورالیست

ناتورالیست . (فرانسوی ، ص ) طبیعی دان و محقق در تاریخ طبیعی . || کسی که حیوانات را برای گردآوری در کلکسیون آماده میسازد. || نویسنده ای که پیرو مکتب ناتورالیسم باشد و به سبک آن چیز نویسد. پیرو مکتب ادبی ناتورالیسم . || پیرو مکتب فلسفی ناتورالیسم . کسی که بجز طبیعت نیروی خلاق و محافظ دیگری نمیشناسد.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ناتورالیست اینجا را کلیک کنید

هم معنی ناتورالیست

طبیعتطبیعت‌گرا : صفت ناتورالیست
طبیعت‌گرایانه : ناتورالیستی


ترجمه ناتورالیست


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ناتورالیستمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ناتوریسم

ناتوریسم . (فرانسوی ، اِ) بر آن عده از مذاهب ابتدائی اطلاق میگردد که برای مظاهر طبیعت مانند آسمان ، آفتاب ، ماه ، آتش و کوهها و غیره شخصیت و احترام قائل هستند. ناتوریسم تقریباً بشکل ابتدائی و خالص د

معنی ناتیة

ناتیة. [ ی َ ] (ع ص ) تأنیث ناتی . رجوع به ناتی و ناتئه شود.

معنی ناتوانانواز

ناتوانانواز. [ ت َن َ ] (نف مرکب ) کسی که مینوازد مردمان ضعیف و ناتوان را. || (اِخ ) خداوند عالم جل شأنه که یاری میکند درماندگان را. (ناظم الاطباء) : جهان آفرین ایزد کارساز توانا کن و ناتوانانواز.

معنی ناثی

ناثی . (ع ص ) غیبت کننده . مغتاب . (المنجد).

معنی ناثل

ناثل . [ ث ِ ] (اِخ )یا ناتل ، اسب ربیعةبن مالک است . (از منتهی الارب ).

معنی ناتیه

ناتیه . [ ی ِ ](اِخ ) ژان - مارک . نقاش صورت ساز معروف فرانسوی است که در پاریس به سال 1685 م . بدنیا آمده و در سال 1766 م . از دنیا رفته است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: