مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نائن


معنی نائن

نائن . [ ءِ ] (اِخ ) ضبط دیگری است از نائین . رجوع به نائین شود : [ به سال 744 ] ملک اشرف خواست که نائن را که از توابع یزد است غارت کند، [ امیر مبارزالدین محمد ] شاه مظفر و شاه سلطان را جهت دفع ایشان به نائن فرستاد. ایشان را در راه خبر آمد که بیست هزار مرد ملک اشرف گرد قصبه ٔ نائن برآمده اند. (تاریخ گزیده ص 638). امیر مبارزالدین محمد از کرمان متوجه یزد شد و چون شنید که ملک اشرف قصد غارت نائن دارد شاه مظفر و شاه سلطان خواهرزاده ٔ خود را مأمور حفظ نائن کرد. (تاریخ عصر حافظ ج 1 ص 82).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نائن اینجا را کلیک کنید

هم معنی نائن


ترجمه نائن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نائن


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: