مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ناآمیزگاری


معنی ناآمیزگاری
ناآمیزگاری . (حامص مرکب ) حوشیت . مردم گریزی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 

مطالب نزدیک به این موضوع: