مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی میش خاص


معنی میش خاص

میش خاص . (اِخ ) نام یکی از دهستانهای چهارگانه ٔ بخش بدره ٔ شهرستان ایلام با 7 آبادی و 1855 تن جمعیت . این دهستان منطقه ای کوهستانی است و هوای آن سالم و حدود آن به شرح زیر است : از شمال به بخش شیروان و چرداول ، از باختر به بخش صالح آباد، از جنوب به کبیرکوه و بخش ارکواز، از خاور به دهستان علی شیروان و شیروان بخش چرداول . محصول عمده ٔ دهستان عبارت است از: غلات و لبنیات و تریاک و حبوبات و توتون . راههای آن عموماً مالرو و صعب العبور است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5). یکی از طوایف پشتکوه از ایلات کرد ایران است . (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 68).

معنی میش خاص- ترجمه میش خاص برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد میش خاص اینجا را کلیک کنید

هم معنی میش خاص


ترجمه میش خاص


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه میش خاصمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی میش پستان

میش پستان . [ پ ِ ] (ص مرکب ) که پستانی چون میش دارد. که مانند میش است پستان او. || نام نوعی انگور (در تداول مردم قزوین ). (یادداشت مؤلف ). نوعی انگور که حبه اش شبیه پستان میش است و از این رو آن نام

معنی میشة

میشة. [ م َ ش َ ] (ع مص ) میش . رفتن در زمین . (منتهی الارب از ماده ٔ م ی ش ) (ناظم الاطباء). || گذشتن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || آمیختن پشم با موی . || آمیختن شیر بز با شیر گوسپند. || پنهان

معنی میسیونر

میسیونر. [ سی ُ ن ِ ] (فرانسوی ، ص ، اِ) عضو هیأت مذهبی . مبلغ دینی .

معنی میش چشم

میش چشم . [ چ َ ] (ص مرکب ) دارای چشمانی چون چشم میش به هیأت و رنگ . که چشمانی میشی رنگ دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). آن که چشم وی مانند چشم میش سیاه خاکستری رنگ بود. (از ناظم الاطباء). اشهل . (دهار)

معنی میش

میش . (اِخ ) برج اول از بروج دوازده گانه که برج حمل باشد. (ناظم الاطباء). برج بره .

معنی میشتی

میشتی . (اِ) نوعی از بافته ٔ ابریشمین . (ناظم الاطباء). ظاهراً صورتی از مشتی است . رجوع به مشتی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: