مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی میشان


معنی میشان

میشان . (اِخ ) دهی است از دهستان فلارد بخش لردجان شهرستان شهرکرد، واقع در 30هزارگزی خاور لردگان با 117 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن ماشین رو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 10).

معنی میشان- ترجمه میشان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد میشان اینجا را کلیک کنید

هم معنی میشان


ترجمه میشان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه میشان


بر گذشته حسرت آوردن خطاست *** باز ناید رفته یاد آن هباست‏
قصه‏ى آن مرغ گرفته که وصیت کرد که بر گذشته پشیمانى مخور تدارک وقت اندیش و روزگار مبر در پشیمانى‏ ***
آن یکى مرغى گرفت از مکر و دام *** مرغ او را گفت اى خواجه‏ى همام‏
تو بسى گاوان و میشان خورده‏اى *** تو بسى اشتر به قربان کرده‏اى‏
تو نگشتى سیر از آنها در زمن *** هم نگردى سیر از اجزاى من‏
هل مرا تا که سه پندت بر دهم *** تا بدانى زیرکم یا ابلهم‏
اول آن پند هم در دست تو *** ثانیش بر بام کهگل بست تو
و آن سوم پندت دهم من بر درخت *** که از این سه پند گردى نیک بخت‏
آنچ بر دست است این است آن سخن *** که محالى را ز کس باور مکن‏
بر کفش چون گفت اول پند زفت *** گشت آزاد و بر آن دیوار رفت‏