مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی میرزای نائینی


معنی میرزای نائینی

میرزای نائینی . [ ی ِ ] (اِخ ) حاج میرزا حسین نائینی . رجوع به حسین نائینی شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد میرزای نائینی اینجا را کلیک کنید

هم معنی میرزای نائینی


ترجمه میرزای نائینی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه میرزای نائینیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی میرشکار

میرشکار. [ ش ِ ] (اِ مرکب ) رئیس و مهتر شکارچیان . (ناظم الاطباء). مهتر قورچیان . (آنندراج ). لقب رئیس شکارچیان شاه . شکارچی باشی . (یادداشت مؤلف ). لقب مهتر نخجیرگران دربار. || قوشچی باشی و بازدار و

معنی میرسامان

میرسامان . (اِ مرکب ) (اصطلاح دیوانی ) رئیس دیوان . (ناظم الاطباء). همان است که در هندوستان خان سامان گویند. (آنندراج ) : گرچه خط راه تبسم به لبش تنگ گرفت میرسامان نگه عشوه طراز است هنوز. آفرین لاه

معنی میرزاوند

میرزاوند. [ وَ ] (اِخ ) نام یکی ازدهستانهای بخش الوار گرمسیری شهرستان خرم آباد ، واقع در خاور بخش با 1500 تن جمعیت و 7 آبادی . آب آن از رودخانه ها تأمین می شود وهوای آن گرمسیر است . این دهستان محدود

معنی میرشیخ حیدر

میرشیخ حیدر. [ ش َ ح َ دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد، واقع در 4هزارگزی شمال باختری سردشت با 282 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج

معنی میرعزیزی

میرعزیزی . [ ع َ ] (اِخ ) دهی از دهستان شیان بخش مرکزی شهرستان شاه آباد، واقع در 14هزارگزی خاور شاه آباد با 549 تن سکنه . آب آن از سراب شیان و راه آن ماشین رو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

معنی میرعبدا

میرعبدا. [ ع َ دُل ْ لاه ] (اِخ ) دهی است از بخش پشت آب شهرستان زابل ، واقع در 11هزارگزی بنجار با 250 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ هیرمند و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: