مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی میان کاواک


معنی میان کاواک

میان کاواک . (ص مرکب ) پوک .اجوف . مجوف . میان تهی . میان خالی . توخالی . (یادداشت مؤلف ): هشم ؛ شکستن نان خشک و هرچیز خشک و میان کاواک .(منتهی الارب ). و رجوع به میان تهی و میان خالی شود.

معنی میان کاواک- ترجمه میان کاواک برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد میان کاواک اینجا را کلیک کنید

هم معنی میان کاواک


ترجمه میان کاواک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه میان کاواکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی میان فراخ

میان فراخ . [ ف َ ] (ص مرکب ) که کمرگاه فربه دارد: مجفر؛ اسب میان فراخ . (منتهی الارب ).

معنی میان کنگی

میان کنگی . [ ک َ ] (اِخ ) نام یکی از بخش های سه گانه ٔ شهرستان زابل ، واقع در شمال خاوری زابل نزدیک مرز افغانستان و مشخصات آن به شرح زیراست : از شمال و خاور به مرز افغانستان از جنوب به بخش شیب آب و د

معنی میان قالی

میان قالی . (اِ مرکب ) قالی که در وسط اتاق افکنند و بر دو سوی آن ، دو کناره ، و بر سر آن ، سرانداز افکنند. قالی عریض که میان دو کناره زیر سرانداز گسترند. (یادداشت مؤلف ).

معنی میان کوه

میان کوه . (اِخ ) یکی از دهستانهای دوگانه ٔ بخش مهریز شهرستان یزد و آن محدود است از شمال و باختر به بخش تفت از جنوب به دهستان مهریز و بخش تیر و از خاور به دهستان مهریز. هوای آن خوب و محل ییلاق مردم یز

معنی میان کاله

میان کاله . [ ل َ ] (اِخ ) نام شبه جزیره ای است در شمال خلیج گرگان و طول آن در حدود 60 و عرض آن 1/5 تا 6 هزار گز است اراضی شبه جزیره بوته زار بلند و مرتع گاوداران تراکمه محسوب و زراعت صیفی نیز در آن م

معنی میان گووران

میان گووران . [ وَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ییلاق بخش حومه ٔ شهرستان سنندج ، واقع در 25هزارگزی جنوب خاوری سنندج با 155 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: