مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مکایصة


معنی مکایصة

مکایصة. [ م ُ ی َ ص َ ] (ع مص ) مروسیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). ممارست و گویند مازال یکایصه ؛ ای یمارسه . (از اقرب الموارد).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مکایصة اینجا را کلیک کنید

هم معنی مکایصة


ترجمه مکایصة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مکایصةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مکاییل

مکاییل . [ م َ ] (ع اِ) ج ِ مِکیال . (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به مکیال شود.

معنی مکاوسة

مکاوسة. [ م ُ وَ س َ ] (ع مص ) برزمین افکندن کسی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی مکایدت

مکایدت . [ م ُ ی َ / ی ِ دَ ] (از ع ، اِمص ) مکایدة. مکر. حیله . خدعه . بدسگالی : و بر حق و حقیقت مکایدت و مجاهدت هر دو اطلاع تمام یافتم . (مرزبان نامه چ قزوینی ص 254). و رجوع به مکایدة و مکایده شود

معنی مکبب

مکبب . [ م ُ ک َب ْ ب َ ] (ع ص ) کباب شده . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : و المکبب من السمک علی الجمر اخف علی البطن من المقلو فی الدهن . (ابن البیطار، یادداشت ایضاً). و رجوع به تکبیب شود.

معنی مکبر

مکبر. [ م َ ب ِ ] (ع اِمص ) بزرگ سالی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). علته مَکبَرة و مَکبُرة و مَکبِر؛ بزرگ سال و سالخورده گردید. (از اقرب الموارد).

معنی مکبة

مکبة. [ م ُ ک َب ْ ب َ ] (اِ) به لغت مراکش ، چرخه و کلافه . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: