مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی موادعت


معنی موادعت

موادعت . [ م ُ دَ / دِ ع َ ] (از ع ، مص ، اِمص ). موادعة. وداع کردن . (غیاث ). رجوع به ماده ٔ بعد شود.

معنی موادعت- ترجمه موادعت برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد موادعت اینجا را کلیک کنید

هم معنی موادعت


ترجمه موادعت


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه موادعتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مؤاربة

مؤاربة. [ م ُ آ رَ ب َ ] (ع مص ) مغلوب کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || فریب دادن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). مواربة. رجوع به مواربة شود.

معنی موارة

موارة. [ م ُ رَ ](ع اِ) پشم ریخته شده از گوسپند، زنده باشد و یا مرده . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || پشم ریخته شده از درازگوش . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). موی خر که بیفکن

معنی مؤاخی

مؤاخی . [ م ُ آ ] (ع ص ) برادر و دوست شونده . ج ، مؤاخین . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به مؤاخاة شود.

معنی موادعة

موادعة. [ م ُ دَ ع َ ] (ع مص ) صلح نمودن و آشتی کردن با کس یا کسانی . (از ناظم الاطباء). مصالحة. (تاج المصادر بیهقی ). مهاودة. (تاج المصادر). با هم صلح نمودن و آشتی کردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). م

معنی موارعة

موارعة. [ م ُ رَ ع َ ] (ع مص ) باهم سخن گفتن و کنگاش نمودن . (آنندراج ). سخن گفتن با کسی و مشاوره نمودن و کنگاش کردن . (ناظم الاطباء). مناطقه . (تاج المصادر بیهقی ).

معنی موادة

موادة. [ م ُ وادْ دَ ] (ع مص ) دوستی کردن با کسی . (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). وداد. با یکدیگر دوستی داشتن . (ترجمان القرآن جرجانی ص 96). مُحابَّه . (یادداشت مؤلف ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: