مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ملچکا


معنی ملچکا

ملچکا. [ م َچ َ ] (اِ) به معنی قصد و اراده باشد. (برهان ) (آنندراج ). قصد و اراده و نیت . (ناظم الاطباء). ظاهراً مصحف مچلکا = موچولکا، ترکی - مغولی به معنی الزام ، حکم قضایی و عهدنامه ٔ مجرمان . (حاشیه ٔ برهان چ معین ).

معنی ملچکا- ترجمه ملچکا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ملچکا اینجا را کلیک کنید

هم معنی ملچکا


ترجمه ملچکا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ملچکامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ملح

ملح . [ م َ ] (ع مص ) نمک به اندازه در طعام کردن . (تاج المصادر بیهقی ). نمک کردن دیگ و ماهی را به اندازه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). نمک ریختن در دیگ به اندازه . (از ناظم الاطباء).

معنی ملحادة

ملحادة. [ م ِ دَ ] (ع ص ) طعنه زننده در دین ، صیغه ٔ مبالغه است . (از اقرب الموارد).

معنی ملچ

ملچ . [ م َ ل َ ] (اِ) گونه ای از نارون که در جنگلهای متوسط از گرگان تا آستارا دیده می شود. در آستارا و طوالش ، وِزِم نامند. غرغار جبلی . پشه خوار. گریز. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). این درخت را در نو

معنی ملجمان

ملجمان . [ ] (اِخ ) شهری است از زنگ بر کرانه ٔ دریای و جای بازرگانان است که آنجا روند. (حدود العالم چ دانشگاه ص 196).

معنی ملچ

ملچ . [ م ِ ل ِ / م َ ل َ ] (اِ صوت ) در تداول عامه آوازدهن وقتی که چیزی خورند. و رجوع به ملچ مولوچ شود. - ملچ ملچ کردن ؛ صدا انداختن دهان در موقع خوردن . (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده ).

معنی ملحاء

ملحاء. [ م َ ] (اِخ ) نام لشکری که آل منذر را بود. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter