مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ملائک سپاه


معنی ملائک سپاه

ملائک سپاه . [ م َ ءِ س ِ ] (ص مرکب ) رجوع به ملایک سپاه شود.

معنی ملائک سپاه- ترجمه ملائک سپاه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ملائک سپاه اینجا را کلیک کنید

هم معنی ملائک سپاه


ترجمه ملائک سپاه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ملائک سپاهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ملائک نفس

ملائک نفس . [ م َ ءِ ن َ ف َ ] (ص مرکب ) رجوع به ملایک نفس شود.

معنی ملااحمد

ملااحمد. [ م ُل ْ لا اَ م َ ] (اِخ ) دهی از دهستان ساری سوباسار است که در بخش پلدشت شهرستان ماکو واقعاست و 118 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی ملائی

ملائی . [ م ُل ْ لا ] (ص نسبی ) منسوب به ملا. (ناظم الاطباء). رجوع به ملا شود. || (اِ) نوعی انگور و این همان ملاحی [ م ُل ْ لا / م ُ ] عرب است . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ملاحی شود.

معنی ملائکة

ملائکة. [ م َ ءِ ک َ ] (اِخ ) سوره ٔ سی وپنجم از قرآن ، مکیه و آن چهل وپنج آیت است ، پس از «سبا» و پیش از «یس ». سوره ٔ فاطر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

معنی ملاآقا

ملاآقا. [ م ُل ْ لا ] (اِخ ) رجوع به فاضل دربندی و دربندی در همین لغت نامه و ریحانةالادب ج 2 ص 14 و معجم المطبوعات ج 2 ص 1789 شود.

معنی ملائی

ملائی . [ م ُل ْ لا ] (حامص ) شغل و پیشه ٔ ملا. (ناظم الاطباء). سمت و عمل ملا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به امثال و حکم ج 1 ص 20 و ج 4 ص 1731 شود. || تدریس و تعلیم و مکتب داری . (ناظم الاطبا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter