مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مقلاص


معنی مقلاص

مقلاص . [ م ِ ] (اِخ ) نام رئیس و پیشوای فرقه ای از مانویه که به نام او به مقلاصیه معروف شدند و او جانشین زادهرمز رئیس فرقه ٔ دین آوریه بود، به مداین در زمان حجاج بن یوسف ثقفی . (از ابن الندیم ، یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مقلاص اینجا را کلیک کنید

هم معنی مقلاص


ترجمه مقلاص


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مقلاص


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: