مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مضبب


معنی مضبب

مضبب . [ م ُ ض َب ْ ب ِ ] (ع ص ) آن که در سوراخ سوسمار آب ریزد تا بیرون آرد یا آن که بر سوراخ آن دست را بجنباند و حرکت دهد تا سوسمار به گمان مار، دم را برآرد تا بزند مار را پس آن کس بگیرد دم او را و شکار کند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء).

معنی مضبب- ترجمه مضبب برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مضبب اینجا را کلیک کنید

هم معنی مضبب


ترجمه مضبب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مضببمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مضبة

مضبة. [ م َ ض َب ْ ب َ ] (ع ص ) ارض مضبة؛ زمین سوسمارناک . ج ، مضاب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی مضایقت

مضایقت . [ م ُ ی َ / ی ِ ق َ ] (از ع ، اِمص ) تنگی و جور و تعدی . (ناظم الاطباء). دشواری و سختی . (ناظم الاطباء). دریغ و بخیلی و گرفتگی وگرفته گیری و عدم همراهی . (ناظم الاطباء). تنگ گرفتن . دریغ کردن

معنی مضباء

مضباء. [ م َب َءْ ] (ع اِ) نهان جای . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ). نهان جای و کمین گاه . (ناظم الاطباء).

معنی مضبرة

مضبرة.[ م ُ ض َب ْ ب َ رَ ] (ع ص ) مؤنث مضبر: ناقة مضبرة؛ ناقه ٔ استوارهیکل . (منتهی الارب ) (از ذیل اقرب الموارد). ماده شتر استوارخلقت آگنده گوشت . (ناظم الاطباء). ناقه ٔ استوارخلق . (مهذب الاسماء).

معنی مضبوث

مضبوث . [ م َ ] (ع ص ) جمل مضبوث ؛ شتر به داغ ضبثة رسیده . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). شتری که دارای داغ ضبثة باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به ضبثة شود.

معنی مضایقه

مضایقه . [ م ُ ی َ / ی ِ ق َ / ق ِ ] (از ع ، اِمص ) مضایقة. مضایقت . خودداری و سخت گیری در دادن چیزی یا کردن کاری . تنگ گرفتن و سخت گیری کردن . دریغ کردن . خویشتن داری . دریغ داشتن . (یادداشت مؤلف )

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: