مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مضاهی


معنی مضاهی

مضاهی . [ م ُ ] (ع ص ) مانند و مشابه . (غیاث ) (آنندراج ).

معنی مضاهی- ترجمه مضاهی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مضاهی اینجا را کلیک کنید

هم معنی مضاهی


ترجمه مضاهی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مضاهیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مضباة

مضباة. [ م ُ ] (ع اِ) نان که در خاکستر گرم پخته باشند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از محیطالمحیط).

معنی مضاوی

مضاوی . [ م َ ] (ع اِ) پنجره ای قفس مانند. (ناظم الاطباء). ج ِ مضوی . روشن . (یادداشت مؤلف ): رواشن (ج ِ روشن = روزن بمعنی پنجره و سوراخ ، شباک است ). در صورتیکه از عبارت ابن بیطار در معنی مضاوی : «ط

معنی مضاهبة

مضاهبة. [ م ُ هََ ب َ ] (ع مص ) همدیگر را دشنام دادن و بد گفتن روباروی .(منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء).

معنی مضایق

مضایق . [ م ُ ی ِ ](ع ص ) سختگیر. تنگ گیرنده . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) : ... بر مقتضای فرمان سوی ایشان رفت و آنچه واجب بود از وظایف این خدمت بجای آورد واسترضاء جوانب ... از مضایق و مسامح و

معنی مضبب

مضبب . [ م ُ ض َب ْ ب ِ ] (ع ص ) آن که در سوراخ سوسمار آب ریزد تا بیرون آرد یا آن که بر سوراخ آن دست را بجنباند و حرکت دهد تا سوسمار به گمان مار، دم را برآرد تا بزند مار را پس آن کس بگیرد دم او را و ش

معنی مضاهاة

مضاهاة. [ م ُ ] (ع مص ) (از «ض هَ ی ») با کسی یا با چیزی مانندگی کردن . (زوزنی ) (یادداشت مؤلف ) (دهار). مانندی کردن با کسی یا چیزی .(تاج المصادر بیهقی ). مانستن با او و مانند گشتن وی را. (منتهی الار

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: