مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مضاهاءة


معنی مضاهاءة

مضاهاءة. [ م ُ هََ ءَ ] (ع مص ) (از «ض هَ ء») مانند شدن . (منتهی الارب ). مانندگی کردن با کسی یا با چیزی . (دهار) شبیه گشتن و مانند شدن . (ناظم الاطباء). مضاهاة. و قرء بهما: یضاهئون و یضاهون قول الذین کفروا... . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || نرمی کردن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به مضاهاة شود.

معنی مضاهاءة- ترجمه مضاهاءة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مضاهاءة اینجا را کلیک کنید

هم معنی مضاهاءة


ترجمه مضاهاءة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مضاهاءةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مضافرت

مضافرت . [ م ُ ف َ / ف ِ رَ ] (از ع ، اِمص ) همیاری و همکاری : تشفی و تلافی خلل جز به مظاهرت و مضافرت آن دولت ممکن نگردد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 67).

معنی مضاهاة

مضاهاة. [ م ُ ] (ع مص ) (از «ض هَ ی ») با کسی یا با چیزی مانندگی کردن . (زوزنی ) (یادداشت مؤلف ) (دهار). مانندی کردن با کسی یا چیزی .(تاج المصادر بیهقی ). مانستن با او و مانند گشتن وی را. (منتهی الار

معنی مضامین

مضامین . [ م َ ] (ع اِ) ج ِ مضمون . مضمونها. (ناظم الاطباء). آنچه از کلام و عبارت مفهوم شود : سواد آن را با سواد کاغذ کارپردازبغداد عاجلاً خدمت نواب والا، قلمی و ارسال نمود. از مضامین آنها مستحضر خواه

معنی مضاهات

مضاهات . [ م ُ ] (ع مص ) به چیزی مانند شدن . (آنندراج ) (غیاث ). شباهت به دیگری داشتن . (ناظم الاطباء) : کس را از افاضل جهان مایه و پایه ٔ مضاهات و مباهات او نبود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 284

معنی مضاهی

مضاهی . [ م ُ ] (ع ص ) مانند و مشابه . (غیاث ) (آنندراج ).

معنی مضامة

مضامة. [ م ُ ضام ْ م َ ] (ع مص ) (از «ض م م ») وا نزدیک کسی شدن . (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). || فراهم آوردن . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: