مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مضامین


معنی مضامین

مضامین . [ م َ ] (ع اِ) ج ِ مضمون . مضمونها. (ناظم الاطباء). آنچه از کلام و عبارت مفهوم شود : سواد آن را با سواد کاغذ کارپردازبغداد عاجلاً خدمت نواب والا، قلمی و ارسال نمود. از مضامین آنها مستحضر خواهید گشت . (نامه ٔ میرزا آقاخان نوری به احتشام الدوله ، یغما سال 12 ص 562). و رجوع به مضمون شود. || لطیفه ها. (ناظم الاطباء).

معنی مضامین- ترجمه مضامین برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مضامین اینجا را کلیک کنید

هم معنی مضامین

مضافمضامین : مضمون‌ها، مفادها، درون مایه‌ها
مطاوی : 1 حلقه‌ها، شکن‌ها، لابه‌لا 2 پیچیدگیها، مطوی‌ها 3 مضامین، مضمون‌ها
مبانی : 1 اصول، بنیان‌ها، پایه‌ها، مبناها، شالوده‌ها 2 مضامین
محتویات : 1 مضامین، مطالب، مفاهیم 2 محتواها


ترجمه مضامین

مضامین: contents


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مضامینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مضاف

مضاف . [ م ُ ] (ع ص ، اِ) (از «ض ی ف ») منسوب . (غیاث ) (آنندراج ). بازخوانده به دیگری . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). نسبت داده شده : گویم که حین الابداع بوده است که هر نوعی را که

معنی مضایق

مضایق . [ م َ ی ِ ] (ع اِ) مضائق . ج ِ مضیق . مکانهای تنگ . تنگناها. تنگی ها در مکان و امور. کارهای سخت : به تعجیل سوی ناتل ... رفتند بر آن جمله که به ناتل که آنجا مضایق است . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 46

معنی مضایف

مضایف . [ م َ ی ِ ] (ع اِ) ج ِ مضیفه . وادی وکرانهای آن . (یادداشت مؤلف ). رجوع به مضائف شود.

معنی مضاهبة

مضاهبة. [ م ُ هََ ب َ ] (ع مص ) همدیگر را دشنام دادن و بد گفتن روباروی .(منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء).

معنی مضاوی

مضاوی . [ م َ ] (ع اِ) پنجره ای قفس مانند. (ناظم الاطباء). ج ِ مضوی . روشن . (یادداشت مؤلف ): رواشن (ج ِ روشن = روزن بمعنی پنجره و سوراخ ، شباک است ). در صورتیکه از عبارت ابن بیطار در معنی مضاوی : «ط

معنی مضافرت

مضافرت . [ م ُ ف َ / ف ِ رَ ] (از ع ، اِمص ) همیاری و همکاری : تشفی و تلافی خلل جز به مظاهرت و مضافرت آن دولت ممکن نگردد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 67).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: