مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مسلولین


معنی مسلولین

مسلولین . [ م َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ مسلول . (در حالت نصبی و جری ). گرفتاران بیماری سل . (ناظم الاطباء). کسانی که به ناخوشی سل دچارند. مبتلایان به بیماری سل . - آسایشگاه مسلولین ؛ محلی که مبتلایان به بیماری سل در آنجا استراحت میکنند. - بیمارستان مسلولین ؛ بیمارستانی که مبتلایان به بیماری سل را آنجا بستری و درمان کنند.

معنی مسلولین- ترجمه مسلولین برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مسلولین اینجا را کلیک کنید

هم معنی مسلولین


ترجمه مسلولین

آسایشگاه مسلولین: sanitarium


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مسلولینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مسمات

مسمات . [ م ُ س َم ْ ما ] (ع ص ) رسم الخطی از مسماة. تأنیث مسمی . نامیده شده . اسم گذاشته . (از ناظم الاطباء). و رجوع به مسماة و مسمی شود.

معنی مسلولة

مسلولة.[ م َ ل َ ] (ع ص ) مؤنث مسلول . رجوع به مسلول شود.

معنی مسلوکة

مسلوکة.[ م َ ک َ ] (ع ص ) مؤنث مسلوک . رجوع به مسلوک شود.

معنی مسماچنگ

مسماچنگ . [ م َ / م ِ چ َ ] (اِ) مسماجنگ . رجوع به مسماجنگ و مچاچنگ شود.

معنی مسلوق

مسلوق . [ م َ ] (اِخ ) نام جایی مربوط به روزی از ایام معروفه ٔ عرب . (سمعانی ): یوم مسلوق ؛ روزی است از روزهای عربان . (منتهی الارب ). نام یکی از ایام و جنگهای عرب . (از اقرب الموارد).

معنی مسماة

مسماة. [ م ُ س َم ْ ما ] (ع ص ) تأنیث مسمی . نامیده شده . اسم گذاشته شده (در زن ). موسوم . مسمات . خوانده شده . و رجوع به مسمات و مسمی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: