مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مسأله آموز


معنی مسأله آموز

مسأله آموز. [ م َ ءَ ل َ / ل ِ ] (نف مرکب ) مسأله آموزنده . آموزنده ٔ مسائل : نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد. حافظ.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مسأله آموز اینجا را کلیک کنید

هم معنی مسأله آموز


ترجمه مسأله آموز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مسأله آموز


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: