مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مسالف


معنی مسالف

مسالف . [ م ُ ل ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از مسالفة. رجوع به مسالفة شود. || هم سفر و مصاحب راه . (ناظم الاطباء). با کسی رونده . (منتهی الارب ). || برابر و مساوی کننده کسی را در کاری . (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مسالف اینجا را کلیک کنید

هم معنی مسالف


ترجمه مسالف


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مسالفمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مسالمت جوئی

مسالمت جوئی . [ م ُ ل َ / ل ِ م َ ] (حامص مرکب ) مسالمت خواهی . جویا بودن از سلم و آشتی . صلح جوئی .

معنی مسأله آموز

مسأله آموز. [ م َ ءَ ل َ / ل ِ ] (نف مرکب ) مسأله آموزنده . آموزنده ٔ مسائل : نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد. حافظ.

معنی مسالخ

مسالخ . [ م َ ل ِ ] (ع اِ) ج ِ مَسلخ . (منتهی الارب ). و رجوع به مسلخ شود.

معنی مسأله گویی

مسأله گویی . [ م َ ءَ ل َ / ل ِ ] (حامص مرکب ) عمل مسأله گو. شغل کسی که مسائل شرعی و فقهی را مطرح می کند و توضیح میدهد. و رجوع به مسأله گو شود.

معنی مسالک

مسالک . [ م َ ل ِ ] (ع اِ) ج ِ مَسلک . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به مسلک شود. راهها. طرق . طریقها : ضبط مسالک و حفظ ممالک ... به سیاست منوط. (کلیله و دمنه ). امروز افضل پادشاهان وقت است به ا

معنی مسالان

مسالان . [ م ُ ] (ع اِ) تثنیه ٔ مسال (در حالت رفعی ). دو کرانه ٔ ریش مرد. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). و رجوع به مسال شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: