مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مرحی


معنی مرحی

مرحی . [ م ُ ] (ع ص ) آسیاگر. سازنده ٔ آسیا. مُرحّی . (ناظم الاطباء). رجوع به مُرَحّی شود.

معنی مرحی- ترجمه مرحی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مرحی اینجا را کلیک کنید

هم معنی مرحی


ترجمه مرحی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مرحیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مرخ

مرخ . [ م ُرْ رَ ] (ع اِ) ذنَب . (متن اللغة) (اقرب الموارد). دم . دمب .

معنی مرحومه

مرحومه . [ م َ م َ] (از ع ، ص ) مرحومة. رجوع به مرحومة و مرحوم شود. - امت مرحومه ؛ مسلمانان . مسلمین . ملت اسلام . || مغفوره . رجوع به مرحوم شود. || زن فوت شده و مرده . (ناظم الاطباء).

معنی مرخاء

مرخاء. [ م َ ] (ع ص ) ناقه ٔ تیزرو ازشادمانی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء).

معنی مرحمت گستر

مرحمت گستر. [ م َ ح َ م َ گ ُ ت َ ] (نف مرکب ) کسی که عادت به مهربانی داشته باشد. (ناظم الاطباء). صاحب لطف و شفقت و مهربانی .

معنی مرخة

مرخة. [ م ُ خ َ ] (ع اِ) غوره ٔ خرما میان خلال یا غوره ٔ آن . بسرة یا بلحة. (منتهی الارب ). ج ، مُرخ .

معنی مرخاء

مرخاء. [ م ِ ] (ع ص ) سخت دونده . (منتهی الارب ). أرخی الفرس ؛ أحضر، فهو مرخاء، والناقة مرخاء. ج ، مَراخ . (متن اللغة). چارپائی که به ارخاء یعنی شهوت و میل دویدن رود، و گفته اند کثیرةالارخاء. (از اق

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: