مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مخرم


معنی مخرم

مخرم . [ م ُ رِ ] (ع ص ) مرگ از بیخ برکننده ٔ مردم . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).

معنی مخرم- ترجمه مخرم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مخرم اینجا را کلیک کنید

هم معنی مخرم


ترجمه مخرم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مخرممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مخرنشم

مخرنشم . [ م ُ رَ ش ِ ] (ع ص ) بزرگ منش . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ). بزرگ منش و متکبر. (ناظم الاطباء). || گونه گشته ٔ لاغر و ترنجیده که بعض اندامش نزدیک بعضی اندام باشد. (منتهی الارب

معنی مخرق

مخرق . [ م ُ خ َ ر رِ ] (ع ص ) پاره کننده و از هم درنده . (غیاث ). درنده و پاره پاره گرداننده . (از آنندراج )(منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). شکافنده و پاره کننده . (ناظم الاطباء). || بسیار دروغ گو.

معنی مخرنطم

مخرنطم . [م ُ رَ طِ ] (ع ص ) آنکه بلند کند بینی را و تکبر نماید و خشم گیرد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ). متکبری که بینی خود را بلند کند و خشم گیرد.

معنی مخرورق

مخرورق .[ م ُ رَ رِ ] (ع ص ) (از «خ رق ») کسی که به قابوی خودسبک بر شتران بگردد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). کسی که بر دور شتران میگردد. (ناظم الاطباء). کسی که سبک بر دور شتر میگردد که او را بگیرد. (مح

معنی مخرم

مخرم .[ م ُ خ َرْ رِ ] (اِخ ) ابن حزن بن زیادبن الحارث بن کعب المذحجی . یکی از شعرای دوران جاهلیت است ، و به نام مادرش «فکهة» شهرت داست . (از اعلام زرکلی ج 8 ص 72).

معنی مخروءة

مخروءة. [ م َ رُ ءَ ] (ع اِ) به معنی مَخرَاءَة است . رجوع به مَخرَاءَة شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: