مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی محمد


معنی محمد

محمد. [ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) ابن زهر... رجوع به ابن زهر ابوبکر محمدبن زهر اندلسی حفید و نیز رجوع به وفیات الاعیان ج 4 صص 434 - 437 شود.

معنی محمد- ترجمه محمد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد محمد اینجا را کلیک کنید

هم معنی محمد

سوری : 1 گل‌سرخ، گل‌محمدی 2 منسوب به سور 3 بزمی، بزم‌رو، سورچران، مدعو به عروسی 4 اهل سوریه
مذمت : 1 بدگویی، توبیخ، خرده‌گیری، زشت‌یاد، سرزنش، غیبت، نکوهش و محمدت، ستایش 2 بدگفتن، نکوهش کردن، سرزنش کردن و ستایش کردن
مناقب : خصایل، فضایل، محاسن، محامد، محمدت‌ها، منقبت‌ها، نیکی‌ها
براق : 1 اسب‌تیزرو 2 مرکوب‌حضرت محمد (ص) (در شب معراج) مرکب‌حضرت رسول (ص)
محامد : خصایل، محمدت‌ها، صفات نیک، مکارم و ذمائم


ترجمه محمد

یامحمد: Yah Muhammad
یارمحمد: Yarmohammad
یا محمد: oh Mohammad
سید محمد باقر حکیم: Seyed Mohammad Bagher Al Hakim
قاضی محمد ال قصیبی: Ghazi Mohammad El Ghasibi
محمد: Mohammad


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه محمد

سخن امام علی (ع): شما ای مردم! به وسیله‌ی ما دودمان محمد (ص) از تاریكی‌های جهل و فساد رها شده، راه هدایت را در پیش گرفتید و گام بر فراز اعتلا نهادید. شب‌های تیره و تار جاهليّت را به وسیله‌ی تكاپوها و ارشادهای ما پشت سر گذاشتید، تا فروغ بامدادِ اسلام، بر عقول و دل‌های شما درخشیدن گرفت.
سخن امام علی (ع): هیچ چیزی را به خدا شریك قرار ندهید و سنّت محمد (ص) را تباه نسازید. این دو ستونِ محكم دین (توحید و محافظت بر سنت پیامبر) را برپا دارید و این دو چراغ را روشن نگه دارید، تا در نتیجه توبیخ از شما دور باشد.
سخن امام علی (ع): شما ای مردم! به وسیله‌ی ما دودمان محمد (ص) از تاریكی‌های جهل و فساد رها شده، راه هدایت را در پیش گرفتید و گام بر فراز اعتلا نهادید. شب‌های تیره و تار جاهليّت را به وسیله‌ی تكاپوها و ارشادهای ما پشت سر گذاشتید، تا فروغ بامدادِ اسلام، بر عقول و دل‌های شما درخشیدن گرفت.
سخن امام علی (ع): آگاه باشید! مَثَل اهل بیت محمد (ص) مَثَل ستارگان است. هر گاه ستاره‌ای از آنان غروب كند، ستاره‌ای دیگر طلوع نماید.
سخن امام علی (ع): آگاه باشید! مَثَل اهل بیت محمد (ص) مَثَل ستارگان است. هر گاه ستاره‌ای از آنان غروب كند، ستاره‌ای دیگر طلوع نماید.

هر که خواهد که ببیند بر زمین *** مرده‏اى را مى‏رود ظاهر چنین‏
مر ابو بکر تقى را گو ببین *** شد ز صدیقى امیر المحشرین‏
اندر این نشات نگر صدیق را *** تا به حشر افزون کنى تصدیق را
پس محمد صد قیامت بود نقد *** ز انکه حل شد در فناى حل و عقد
زاده‏ى ثانى است احمد در جهان *** صد قیامت بود او اندر عیان‏
زو قیامت را همى‏پرسیده‏اند *** اى قیامت تا قیامت راه چند
با زبان حال مى‏گفتى بسى *** که ز محشر حشر را پرسد کسى‏
بهر این گفت آن رسول خوش پیام *** رمز موتوا قبل موت یا کرام‏
همچنان که مرده‏ام من قبل موت *** ز آن طرف آورده‏ام این صیت و صوت‏
پس قیامت شو قیامت را ببین *** دیدن هر چیز را شرط است این‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی محمد

محمد. [ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) ابن سری ... رجوع به ابن سراج ابوبکر محمدبن سری ... و الاعلام زرکلی ج 3 ص 899 و وفیات الاعیان ج 3 صص 339-340 شود.

معنی محمد

محمد. [ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) ابن سعید... رجوع به بوصیری شرف الدین ... محمدبن سعید... و الاعلام زرکلی ج 3 ص 901 شود.

معنی محمد

محمد. [ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) ابن زید... رجوع به واسطی محمدبن زید... و الاعلام زرکلی ج 3 ص 898 شود.

معنی محمد

محمد. [ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) ابن داود صنهاجی ، مکنی به ابوعبداﷲ نحوی کتاب اجرومیه ٔ او در نحو مشهور است . وی به سال 723 هَ . ق . درگذشته است . (از اعلام زرکلی ج 3 ص 894).

معنی محمد

محمد. [ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) ابن سعید بیهقی معروف به محم . از قصبه ٔ سبزوار بود و ابوالقاسم عبدبن احمدبن محمود بلخی کعبی او را در کتاب مفاخر نیشابور یاد کند واو را دیوان شعر است و از اشعار او این ا

معنی محمد

محمد. [ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) ابن سلام بن عبداﷲبن سالم جمحی مؤلف طبقات الشعراءو غریب القرآن ، کتاب الفاصل و کتاب بیوتات العرب و غیره . از حمادبن سلمه و مبارک بن فضاله و دیگران دانش فراگرفت و امام ا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: