مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی محاصة


معنی محاصة

محاصة. [ م ُ حاص ْ ص َ ] (ع مص ) بهره بهره کردن میان خود. (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد محاصة اینجا را کلیک کنید

هم معنی محاصة


ترجمه محاصة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه محاصةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی محاض

محاض . [ م َ ] (ع مص ) حیض . محیض . بی نمازی شدن زن . (منتهی الارب ) (از تاج المصادربیهقی ).

معنی محاصره

محاصره . [ م ُ ص َ رَ ] (ع مص ) گرداگرد گرفتن و حصاری کردن به جنگ . شهربند. شهربندان . دربندان . در حصار گرفتن . گرد چیزی یا کسانی را گرفتن چنانکه نتواند برون شدن . از گرداگرد بند کردن راه کسی را. (غی

معنی محاصره دادن

محاصره دادن . [ م ُ ص َ رَ دَ ] (مص مرکب ) محاصره کردن : اول قصه ٔ هزارسف که دو ماه محاصره داد. (تاریخ جهانگشای جوینی ج 2 ص 8).

معنی محاصر

محاصر. [ م ُ ص ِ ] (ع ص ) حصاری کننده کسی را به جنگ . (آنندراج ). حصارکننده . (ناظم الاطباء). در حصار گیرنده . شهربند کننده . محاصره کننده . - محاصر شدن ؛ شهربند و در بندان کننده شدن . (یادداشت به خط

معنی محاصل

محاصل . [ م َ ص ِ ] (ع اِ) محصول و حاصل . || باج و خراج . || سود. (ناظم الاطباء).

معنی محاصرین

محاصرین . [ م ُ ص ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ محاصر (در حالت نصبی و جری ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: