مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مجه وا


معنی مجه وا

مجه وا. [ م ُج ْ ج َ ] (اِ مرکب ) آشی که با گیاه مجه سازند. (ناظم الاطباء). رجوع به مجه و مچه وا شود.

معنی مجه وا- ترجمه مجه وا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مجه وا اینجا را کلیک کنید

هم معنی مجه وا


ترجمه مجه وا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مجه وامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مجه

مجه . [ م ُج ْ ج َ / م َج ْ ج َ ] (اِ) گیاهی باشد مانند اسفناج وآن بیشتر در کنارهای جوی آب رویدو آن را در آش کنند و برغست همان است ، و با جیم فارسی هم آمده است . (برهان ). گیاهی خودرو و مأکول و دارای

معنی مجهار

مجهار. [ م ِ ] (ع ص ) کسی که عادت دارد که سخن آشکارا گوید. مِجهَر. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || سخن و آواز بلند. (از اقرب الموارد).

معنی مجنی

مجنی . [ م َ نی ی ] (ع ص ) میوه ٔ چیده شده . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).

معنی مجنونة

مجنونة. [ م َ ن َ ] (ع ص ) مؤنث مجنون . (اقرب الموارد). رجوع به مجنون شود. || نخلة مجنونة؛ خرمابن دراز. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). درخت خرمای بلند. (از اقرب الموارد).

معنی مجنون صفت

مجنون صفت . [ م َ ص ِ ف َ ] (ص مرکب ، ق مرکب ) همچون مجنون . مانند مجنون : مجنون صفت اوفتاد سرمست در سلسله مانده پای تا دست . نظامی . بلبل ز درخت سر کشیده مجنون صفت آه برکشیده . نظامی . و رجوع

معنی مجهل

مجهل . [ م ِ هََ ] (ع اِ) چوب که بدان باده را جنبانند. مِجهَلَة.(منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). چوبی که بدان آتش افروخته را جنبانند. (از اقرب الموارد) (از تاج العروس ج 7 ص 268). || شیر بیش

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter