مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مجه وا


معنی مجه وا

مجه وا. [ م ُج ْ ج َ ] (اِ مرکب ) آشی که با گیاه مجه سازند. (ناظم الاطباء). رجوع به مجه و مچه وا شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مجه وا اینجا را کلیک کنید

هم معنی مجه وا


ترجمه مجه وا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مجه وامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مجهز

مجهز. [ م ُ ج َهَْ هَِ ] (ع ص ) سازنده ٔ جهاز عروس و مرده و مسافر و غازی و مانند آن . (آنندراج ) (از منتهی الارب ). کسی که تجهیز می کند عروس و مسافر و مرده را. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || کسی

معنی مجهار

مجهار. [ م ِ ] (ع ص ) کسی که عادت دارد که سخن آشکارا گوید. مِجهَر. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || سخن و آواز بلند. (از اقرب الموارد).

معنی مجهر

مجهر. [ م ُ هََ ] (ع ص ) کلام مجهر؛ سخن بلند. (منتهی الارب ) (آنندراج ). سخن بلند و آشکار. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به مجهار شود.

معنی مجهدة

مجهدة. [ م َ هََ دَ ] (ع اِ) فصل با مشقت و سختی . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).

معنی مجهاض

مجهاض .[ م ِ ] (ع ص ) ناقه که عادتش بچه افکندن باشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). ماده شتری که عادت وی بچه افکندن بود. ج ، مجاهیض . (ناظم الاطباء).

معنی مجهز

مجهز. [ م ُ هَِ ] (ع ص ) موت مجهز؛ مرگ شتاب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). مرگ سریع. (از اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: