مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مجهلة


معنی مجهلة

مجهلة. [ م ِ هََ ل َ ] (ع اِ) رجوع به مِجهَل شود.

معنی مجهلة- ترجمه مجهلة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مجهلة اینجا را کلیک کنید

هم معنی مجهلة


ترجمه مجهلة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مجهلةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مجهز

مجهز. [ م ُ هَِ ] (ع ص ) موت مجهز؛ مرگ شتاب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). مرگ سریع. (از اقرب الموارد).

معنی مجهول

مجهول . [ م َ ] (ع ص ) در لغت هر شی ٔ نامعلومی را گویند. (کشاف اصطلاحات الفنون ). نادانسته . (غیاث ) (آنندراج ). نامعلوم . دانسته ناشده . ناشناس . ناشناخته . (ناظم الاطباء). غیرمعلوم . ناشناخت . آنچه

معنی مجهیة

مجهیة. [ م ُ ی َ ] (ع ص ) امراءة مجهیة؛ زنی که از شوهر خودباردار نشود. (ناظم الاطباء). و رجوع به مجهی شود.

معنی مجهز

مجهز. [ م ُ ج َهَْ هََ ] (ع ص ) تجهیزشده . آماده شده . مهیا. || فرستاده شده . (ناظم الاطباء).

معنی مجهز

مجهز. [ م ُ ج َهَْ هَِ ] (ع ص ) سازنده ٔ جهاز عروس و مرده و مسافر و غازی و مانند آن . (آنندراج ) (از منتهی الارب ). کسی که تجهیز می کند عروس و مسافر و مرده را. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || کسی

معنی مجهود

مجهود. [ م َ ] (ع اِ) کوشش . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).سعی و کوشش و جهد. (ناظم الاطباء). جهد. غایت کوشش . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : چون به بخارا رسید امیر درآمد و یکدیگر را بدی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter