مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مجهر


معنی مجهر

مجهر. [ م ُ هَِ ] (ع ص ) آشکارکننده ٔ کلام . (آنندراج ) (از منتهی الارب ). کسی که کلام را آشکارا می گوید. (ناظم الاطباء).

معنی مجهر- ترجمه مجهر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مجهر اینجا را کلیک کنید

هم معنی مجهر


ترجمه مجهر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مجهرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مجهز

مجهز. [ م ُ ج َهَْ هَِ ] (ع ص ) سازنده ٔ جهاز عروس و مرده و مسافر و غازی و مانند آن . (آنندراج ) (از منتهی الارب ). کسی که تجهیز می کند عروس و مسافر و مرده را. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || کسی

معنی مجهر

مجهر. [ م ِ هََ ] (ع ص ) رجوع به مِجهار شود.

معنی مجهاض

مجهاض .[ م ِ ] (ع ص ) ناقه که عادتش بچه افکندن باشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). ماده شتری که عادت وی بچه افکندن بود. ج ، مجاهیض . (ناظم الاطباء).

معنی مجهب

مجهب .[ م ِ هََ ] (ع ص ) مرد کم حیا. (منتهی الارب ). مرد کم حیا و بی شرم . (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد).

معنی مجهدة

مجهدة. [ م َ هََ دَ ] (ع اِ) فصل با مشقت و سختی . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).

معنی مجهم

مجهم . [ م ُ هَِ ] (ع ص ) آسمان بی ابر. (آنندراج ) (از منتهی الارب ). || ابر بی باران . (ناظم الاطباء). || کسی که در وسط شب و یا آخرین هنگام از شب درآید. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: