مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مجهر


معنی مجهر

مجهر. [ م ُ هَِ ] (ع ص ) آشکارکننده ٔ کلام . (آنندراج ) (از منتهی الارب ). کسی که کلام را آشکارا می گوید. (ناظم الاطباء).

معنی مجهر- ترجمه مجهر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مجهر اینجا را کلیک کنید

هم معنی مجهر


ترجمه مجهر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مجهرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مجهز

مجهز. [ م ُ ج َهَْ هََ ] (ع ص ) تجهیزشده . آماده شده . مهیا. || فرستاده شده . (ناظم الاطباء).

معنی مجهود

مجهود. [ م َ ] (ع اِ) کوشش . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).سعی و کوشش و جهد. (ناظم الاطباء). جهد. غایت کوشش . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : چون به بخارا رسید امیر درآمد و یکدیگر را بدی

معنی مجهور

مجهور. [ ] (اِخ ) طایفه ای از ایلهای کرد ایران که در حدود 500 خانوار است و در کوههای السه قلاخ اطراف اسدآباد و زهاب سکونت دارند. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 61).

معنی مجهلة

مجهلة. [ م ِ هََ ل َ ] (ع اِ) رجوع به مِجهَل شود.

معنی مجهل

مجهل . [ م َ هََ ] (ع ص ) ارض مجهل ؛ زمین بی کوه و نشان که در آن کسی راه نیابد. تثنیه و جمع ندارد. (ازمنتهی الارب ) (از آنندراج ). زمینی که در آن کسی راه نیابد. || بیابان بی کوه و نشان . (ناظم الاطباء

معنی مجهلة

مجهلة. [ م َ هََ ل َ ] (ع اِ) سبب نادانی و منه قولهم الولد مجهلة. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). هر چیزی که علامت نادانی باشد و سبب نادانی . (ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: