مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی متیم


معنی متیم

متیم . [ م ُ ت َی ْ ی ِ ] (ع ص ) بنده ٔ خود کننده بواسطه ٔ عشق و محبت . و رام و منقاد کننده . (ناظم الاطباء). زنی که بنده ٔخود کند کسی را و رام و منقاد گرداند. (آنندراج ).

معنی متیم- ترجمه متیم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد متیم اینجا را کلیک کنید

هم معنی متیم


ترجمه متیم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه متیم


سالها زو این دعا بسیار شد *** عاقبت زارى او بر کار شد
همچو آن شخصى که روزى حلال *** از خدا مى‏خواست بى‏کسب و کلال‏
گاو آوردش سعادت عاقبت *** عهد داود لدنى معدلت‏
این متیم نیز زاریها نمود *** هم ز میدان اجابت گو ربود
گاه بد ظن مى‏شدى اندر دعا *** از پى تاخیر پاداش و جزا
باز ار جاى خداوند کریم *** در دلش بشار گشتى و زعیم‏
چون شدى نومید در جهد از کلال *** از جناب حق شنیدى که تعال‏
خافض است و رافع است این کردگار *** بى‏از این دو بر نیاید هیچ کار
خفض ارضى بین و رفع آسمان *** بى‏از این دو نیست دورانش اى فلان‏
خفض و رفع این زمین نوعى دگر *** نیم سالى شوره نیمى سبز و تر


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی متیهة

متیهة. [ م َ هََ / م ُ هََ / م َ ی َ هََ ] (ع ص ) زمینی که در آن مردم گم شوند.ارض تیه . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). مضلة. (محیطالمحیط) (تاج العروس ج 9 ص 383) (از اقرب الموارد).

معنی متیل

متیل . [ م ِ / م َ ] (اِ) آستر بالش و دشک یعنی پارچه ٔ زیرین که در میان آن پر و پنبه و جز آن نهند و به روی آن پارچه ٔ ظریفی کشند که روه [رویه ] نامند. (ناظم الاطباء).

معنی متیمم

متیمم . [ م ُ ت َ ی َم ْ م ِ ] (ع ص ) تیمم کننده . || آهنگ کننده . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ). و رجوع به تیمم شود.

معنی متیم

متیم . [ م ُ ت َی ْ ی َ ] (ع ص )رام و منقاد. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || مشتاق و دردمند. (غیاث ) (آنندراج ). مقلوب از عشق . (ناظم الاطباء).

معنی متیوساء

متیوساء. [ م َ ] (ع اِ) ج ِ تیس . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (محیطالمحیط). رجوع به تیس شود.

معنی متیم الهاشمیه

متیم الهاشمیه . [ م ُ ت َی ْ ی َ مُل ْ ش ِ می ی َ ] (اِخ ) دختر عبداﷲبن اسماعیل مواکبی ، شاعر معروف و ادیب . وی آوازی خوش داشت و در مصر به دنیا آمد و در آنجا نشو و نما یافت و ادب آموخت . به خدمت مأمو

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter