مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی متاساة


معنی متاساة

متاساة. [ م ُ ] (ع مص ) (از«ت س و») رنجانیدن کسی را و استخفاف او کردن . (آنندراج ). تاساه متاساة، رنجانید وی را و استخفاف او کرد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء).

معنی متاساة- ترجمه متاساة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد متاساة اینجا را کلیک کنید

هم معنی متاساة


ترجمه متاساة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه متاساةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی متأزح

متأزح . [ م ُ ت َ ءَزْ زِ ] (ع ص ) درنگی کرده وبازایستاده از کاری و پس مانده . (از منتهی الارب ). در آنندراج این معانی ذیل «متآزح » آمده است و ظاهراً ناظم الاطباء و فرهنگ جانسون این کلمه را به تصحیف

معنی متأسفین

متأسفین . [ م ُ ت َ ءَس ْ س ِ ] (ع ص ،اِ) متأسفان . ج ِ متأسف در حالت نصبی و جری . در فارسی مراعات این قاعده نکنند. و رجوع به تأسف شود.

معنی متأزم

متأزم . [ م ُ ت َ ءَزْ زِ ] (ع ص ) آن که او را سختی سال رسیده باشد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || اقامت کننده در خانه ٔ خود. (آنندراج ). رجوع به تأزم شود.

معنی متاع

متاع . [ م َ ] (ع اِ) اخریان و کالا و سود ومنفعت و سامان و هر آنچه حوائج را سودمند باشد. ج ، امتعه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). قوله تعالی : ابتغاء حیلة أو متاع ، المراد بالحلیة الذه

معنی متاعة

متاعة. [ م َ ع َ ] (ع مص ) نیکو و زیرک شدن ، متع الرجل متاعة؛ نیکو و زیرک گردید. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).

معنی متأسر

متأسر. [ م ُ ت َ ءَس ْ س ِ ] (ع ص ) بهانه کننده . (آنندراج ). کسی که بهانه می جوید. (ناظم الاطباء). || درنگ نماینده . (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). و رجوع به تأسر شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: