مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ماه بصره


معنی ماه بصره

ماه بصره . [ هَِ ب َ رَ / رِ ] (اِخ ) نهاوند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ماه البصره شود.

معنی ماه بصره- ترجمه ماه بصره برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ماه بصره اینجا را کلیک کنید

هم معنی ماه بصره


ترجمه ماه بصره


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ماه بصرهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ماه فروجک

ماه فروجک . [ ف ُ ج َ ] (اِخ ) دهی از دهستان اسنیورد شوراب است که در بخش مرکزی شهرستان ساری واقع است و 560 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

معنی ماه شهریاران

ماه شهریاران . [ هَِ ش َ ] (اِخ ) نام کوره ای است که طزر، مطامیر، زبیدیة و مرج در آن واقع است . (از معجم البلدان ذیل ماه دینار). و رجوع به ماه (اِخ ) در همین لغت نامه شود.

معنی ماه پرویزان

ماه پرویزان . [ پ َرْ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه است که در بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع است و 197 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

معنی ماه چاه کش

ماه چاه کش . [ هَِ هَِ ک َ ] (اِخ ) همان ماه کاشغر است که ماه سیام باشد و کش شهری است مشهور به شهر سبز و کوه سیام در نواحی آن شهر است . (برهان ) : همچو ماه چاه کش بدخواه می جست ارتفاع از طلوع خویش ه

معنی ماه

ماه . (اِخ ) نواحیی را که ما امروز همدان و کرمانشاه و دینور و نهاوند و پیشکوه گوییم در قدیم کشور ماه می نامیدند و در ویس و رامین این لفظ استعمال شده است . این باقی مانده ٔ «ماد» و «مای » قدیم است که م

معنی ماه فروز محله

ماه فروز محله .[ ف ُ م َ ح َل ْ ل ِ ] (اِخ ) مرکز بلوک شهر خواست از توابع ساری و اشرف (بهشهر) است . (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 287). دهی است از دهستان رودپی که در بخش مرکزی شهرستان ساری واقع است و 200

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: