مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ماهانی


معنی ماهانی

ماهانی . (اِخ ) دهی از دهستان عربخانه است که در بخش شوسف شهرستان بیرجند واقع است و 104 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی ماهانی- ترجمه ماهانی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ماهانی اینجا را کلیک کنید

هم معنی ماهانی


ترجمه ماهانی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ماهانیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ماهتابی

ماهتابی . (ص نسبی ، اِ مرکب ) شبی ماهتابی ، لیلة قمراء؛ شبی مهتابی . مهتاب شب . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || چیزی که مهتاب بدو رسیده باشد مثل آفتابی . (آنندراج ). || مهتابی . عمارتی بلند مسطح بی سق

معنی ماهانی

ماهانی . [ ] (ص نسبی ) منسوب است به ماهان که نام اجدادی است . (از انساب سمعانی ).

معنی ماهانیه

ماهانیه . [ نی ی َ ] (اِخ ) گروهی از مرقونیه اند. در پاره ای از عقاید موافق و در برخی دیگر مخالف آنان هستند، از جمله در نکاح و ذبایح باهم اختلاف دارند. و گمان کنند معدل بین نور و ظلمت مسیح است . و از

معنی ماهانی

ماهانی . (اِ) نوعی از سنگ است و آن زرد و سفید می شود و در خراسان بهم می رسد. گویند دفع مرض سکته می کند و ضمادش بواسیر را نافع است . (برهان ) (آنندراج ).

معنی ماهر گردیدن

ماهر گردیدن . [ هَِ گ َ دی دَ ] (مص مرکب ) ماهر شدن . لَبَق . لَباقَة. (منتهی الارب ).

معنی ماهتاب

ماهتاب . (اِ مرکب ) پرتو ماه راگویند. (برهان ) (از غیاث ). به قلب اضافت ، پرتو ماه .مهتاب . گرد، نسخه ، پنبه ، چادر، یاسمن ، پرنیان ، صندل ، شیر از تشبیهات اوست و با لقظ افتادن و ریختن مستعمل . (از آن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter