مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ماسینه


معنی ماسینه

ماسینه . [ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) ماستینه . (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به ماستینه شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ماسینه اینجا را کلیک کنید

هم معنی ماسینه


ترجمه ماسینه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ماسینهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ماسیکون

ماسیکون . [س َ ی َ ] (ع اِ مرکب ) آنچه عن قریب خواهد آمد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

معنی ماش

ماش . (معرب ، اِ) دانه ای است معروف ... (منتهی الارب ). غله ای است که در هند اسبان را می خورانند و آدمیان نیز خورند و برگ او را آفتاب پرست گویند. (آنندراج ). یک نوع غله که به فارسی نیز ماش گویند. (ن

معنی ماسی

ماسی . (از ع ، ص ) بی پروا و بی باک را گویند. (برهان ). مأخوذ از تازی . بی باک و بی پروا و بی ترس . (ناظم الاطباء).

معنی ماسیجی

ماسیجی ٔ. [ س َ ی َ ] (ع اِ مرکب ) آنچه عن قریب آید. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ماسیأتی .

معنی ماشا

ماشا. (اِ) ماشو. پشمینه و شالکی درویشان . (فرهنگ لغات دیوان البسه ٔ نظام قاری ص 204) : طرفه بازار قماشی است که ماشأاﷲ قدر ماشا و سقرلاطبهم یکسانند. نظام قاری (دیوان ص 68). قاری به خواب دید سقرلاط

معنی ماسیأتی

ماسیأتی . [ س َ ی َءْ ] (ع اِ مرکب ) آنچه عن قریب خواهد آمد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: