مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی لیمیا


معنی لیمیا

لیمیا. (اِ) یکی از علوم خفیه است : کیمیا، لیمیا و سیمیا.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد لیمیا اینجا را کلیک کنید

هم معنی لیمیا


ترجمه لیمیا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه لیمیامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی لیموی شیرین

لیموی شیرین . [ ی ِ شی ] (ترکیب وصفی ، اِمرکب ) لیموشیرین . نوعی لیمو. و رجوع به لیمو شود.

معنی لیمونجو

لیمونجو. [ ] (اِخ ) موضعی به سیارستاق مازندران . (سفرنامه ٔ رابینو بخش انگلیسی ص 106).

معنی لین الحدیث

لین الحدیث . [ ل َی ْ ی ِ نُل ْ ح َ ] (ع ص مرکب ) در اصطلاح درایه ، مثل ضعیف است .

معنی لین

لین . (ع اِ) ج ِ لونة. || ج ِ لینة. (منتهی الارب ).

معنی لیمیاساز

لیمیاساز. (نف مرکب ) آنکه لیمیا سازد.

معنی لین الجانب

لین الجانب . [ ل َی ْ ی ِ نُل ْ ن ِ ] (ع ص مرکب ) سست کمان .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: