مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی لیمیا


معنی لیمیا

لیمیا. (اِ) یکی از علوم خفیه است : کیمیا، لیمیا و سیمیا.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد لیمیا اینجا را کلیک کنید

هم معنی لیمیا


ترجمه لیمیا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه لیمیامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی لیمیاساز

لیمیاساز. (نف مرکب ) آنکه لیمیا سازد.

معنی لین

لین . [ ل َ ] (ع ص ) نرم . لَیِّن . (یا لین مخففةً خاص است در مدح ). ج ، لینون ، اَلیناء. مقابل غلیظ و درشت . لَدن . - هین لین (و یشدد) ؛ چیزی اندک و نرم و سست و فروهشته . ج ، اَلیناء. (منتهی الارب ).

معنی لیمیاسازی

لیمیاسازی . (حامص مرکب ) عمل لیمیاساز : آن رسن کش به لیمیاسازی من بیچاره در رسن بازی . نظامی .

معنی لین

لین . (اِخ ) جائی است در بلاد مغرب . (منتهی الارب ). نام موضعی است در شعر عبیدبن الابرص : تغیرت البلاد بذی الدفین فاودیة اللوی فرمال لین . (از معجم البلدان ).

معنی لیمونیون

لیمونیون . (معرب ، اِ) به یونانی حماض بزرگ است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). نوعی از حماض بزرگ است که در بستانها بیشتر روید و در حماض گفته شد، منفعت و صفت انواع آن . (اختیارات بدیعی ). به لغت سریانی دوائی ا

معنی لیمونی

لیمونی . (ص نسبی ) منسوب به لیمون . || چیزی که لیمو در آن انداخته باشند چون سکنجبین لیمونی که بجای سرکه در آن لیمو می اندازند. (آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: