مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی لواحم


معنی لواحم

لواحم . [ ل َ ح ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ لاحم . (منتهی الارب ).

معنی لواحم- ترجمه لواحم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد لواحم اینجا را کلیک کنید

هم معنی لواحم


ترجمه لواحم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه لواحممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی لواثة

لواثة. [ ل ُ ث َ ] (ع اِ) گروه . || آرد که بر خوان زیر خمیر افشارند. لواث . || (ص ) آنکه بهر چیز آلوده گردد. (منتهی الارب ).

معنی لواث

لواث . [ ل ِ ] (ع اِ) آرد که بر خوان زیر خمیر افشارند. آن آرد که بر نان پراکنند گاه پختن . (مهذب الاسماء).

معنی لواراشر

لواراشر. [ اِ ش ِ ] (اِخ ) نام دپارتمانی متشکل از قسمتی ازتورن و ارلئانه ٔ خاص و بلزوا به فرانسه . دارای 2 آرندیسمان و 24 کانتون و 297 کمون و 241192 تن سکنه .

معنی لواره

لواره . [ رِ ] (اِخ ) نام دپارتمانی متشکل از ارلئانه و گاتینه و قسمت کوچکی از بِرّی به فرانسه . دارای 2 آرندیسمان و 31 کانتون و 349 کمون و 342679 تن سکنه .

معنی لوادر

لوادر. [ ] (اِخ ) (چشمه ٔ...) از ناحیه ٔ ده دشت بلوک کوه گیلویه از قریه ٔ لوادر برخاسته است . (فارسنامه ٔ ناصری ).

معنی لوار

لوار. [ ل ُ ] (اِخ ) نام رودی به فرانسه و آن شاتودوم ، وندم و لافلش را سیراب سازد و به سارث ریزد و 311 هزار گز درازا دارد.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: