مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی لواحظ


معنی لواحظ

لواحظ. [ ل َ ح ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ لاحظة. دنباله های چشم . (غیاث ).

معنی لواحظ- ترجمه لواحظ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد لواحظ اینجا را کلیک کنید

هم معنی لواحظ


ترجمه لواحظ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه لواحظمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی لوار

لوار. (اِخ ) نام شطی به فرانسه که از قله ٔ ژربیه دوژنک به سِون سرچشمه گیرد و لاپوی ، روئن نِور، کسن وژین ، اُرلئان ، بلوا، آمبوآز، تور، سومور، آنسنی ،نانت ، پمبوف و سن نازر را سیراب کند و پس از پیمو

معنی لوابن

لوابن . [ ل َ ب ِ ] (ع اِ) ج ِ لابنة. (منتهی الارب ).

معنی لوارانفریور

لوارانفریور. [ اَ ف ِ ی ُ ] (اِخ ) نام دپارتمانی متشکل از قسمتی از برتانی به فرانسه . دارای 3 آرندیسمان و 46 کانتون و 220 کمون و 652079 تن سکنه .

معنی لوارن

لوارن . [ رُ ] (اِخ ) نام کرسی بخش در [ ماین ] از ولایت لادان به فرانسه . دارای 44 تن سکنه .

معنی لواحة

لواحة. [ ل َوْ وا ح َ ] (ع ص ) سخت رنگ روی گرداننده و سیاه کننده . (منتخب اللغات ) : و ما اءَدراک ما سقر. لاتبقی و لاتذر. لواحة للبشر. (قرآن 27/74-29).

معنی لواث

لواث . [ ل ِ ] (ع اِ) آرد که بر خوان زیر خمیر افشارند. آن آرد که بر نان پراکنند گاه پختن . (مهذب الاسماء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: