مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی لواثة


معنی لواثة

لواثة. [ ل ُ ث َ ] (ع اِ) گروه . || آرد که بر خوان زیر خمیر افشارند. لواث . || (ص ) آنکه بهر چیز آلوده گردد. (منتهی الارب ).

معنی لواثة- ترجمه لواثة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد لواثة اینجا را کلیک کنید

هم معنی لواثة


ترجمه لواثة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه لواثةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی لوائی

لوائی . [ ل َ ] (اِخ ) از مردم سبزوار. در عهد اکبرشاه به هندوستان رفت و مورد اکرام و احسان او واقع شد. وی در 979 هَ . ق . درگذشت . این بیت او راست : در پیش غیر از آن نکنم گفتگوی تو تا جای در دلش نکند

معنی لواراشر

لواراشر. [ اِ ش ِ ] (اِخ ) نام دپارتمانی متشکل از قسمتی ازتورن و ارلئانه ٔ خاص و بلزوا به فرانسه . دارای 2 آرندیسمان و 24 کانتون و 297 کمون و 241192 تن سکنه .

معنی لواحق

لواحق . [ ل َ ح ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ لاحق . ملحقات . پیوستها به دنبال چیزی . (منتخب اللغات ). || ج ِ لاحقة : و بر آنجمله که در احیای سوابق معدلت امیر عادل ناصرالدین ... سعی نمود تا آن رابه لواحق خویش بی

معنی لوارانفریور

لوارانفریور. [ اَ ف ِ ی ُ ] (اِخ ) نام دپارتمانی متشکل از قسمتی از برتانی به فرانسه . دارای 3 آرندیسمان و 46 کانتون و 220 کمون و 652079 تن سکنه .

معنی لواذع

لواذع . [ ل َ دِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ لاذعة. (اقرب الموارد).

معنی لواذ

لواذ. [ ل ِ ] (ع مص ) لیاذ.لوذ. ملاوذة. || همدیگر را پناه گرفتن . || با هم کشتی گرفتن . || فریب دادن . || خلاف کردن . لوذانیة. (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: