مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی له له زدن


معنی له له زدن

له له زدن . [ ل َه ْ ل َه ْ زَ دَ ] (مص مرکب ) از تشنگی زبان را پی درپی و سریع از دهان برآوردن ، چنانکه سگان . لُهاث . نفس پیاپی کشیدن با بیرون کردن زبان پیاپی ، چنانکه سگ از گرمای هوا یا پیمودن راه دور. بیرون کردن و درون بردن زبان پیاپی با دم زدن ، چنانکه سگ گاه تشنگی سخت . پیوسته و پیاپی بیرون کردن سگ و جز آن قسمتی از زبان را از دهان . بسیار تشنه بودن : از تشنگی له له زدن ؛ چون سگ تشنه یا بسیار دویده زبان پیاپی ازدهان بیرون کردن و فروبردن و نفسهای پیاپی کشیدن .

معنی له له زدن- ترجمه له له زدن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد له له زدن اینجا را کلیک کنید

هم معنی له له زدن


ترجمه له له زدن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه له له زدنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی لهاب

لهاب . [ ل ُ/ ل َ ] (اِخ ) موضعی است . (منتهی الارب ) : کان مواقع الانساع منها علی الدفین اجرد من لهاب . اوفی بن مطیر المازنی (از معجم البلدان ).

معنی لهابیم

لهابیم . [ ل ِ ب َ ] (اِخ ) (شعله ورشدگان ) (سفر پیدایش 10:13 و 1 تواریخ ایام 1:11). قبیله ای هستند که به اسم لوبیان (2 تواریخ ایام 12:3 و16:8 دانیال 11:43) یا لوبیم (کتاب ناحوم 3:9) یا لبیا معروفند.

معنی له دراز

له دراز. [ ل َ دِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان دزکرد بخش مرکزی شهرستان آباده ، واقع در 70هزارگزی باختر اقلید و 23هزارگزی جنوب راه فرعی آباده به خسروشیرین . دارای 25 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیائ

معنی لهاء

لهاء. [ ل ُ ] (ع اِ) لهاء ماءة؛ مقدار یکصد. (منتهی الارب ).

معنی لهاة

لهاة. [ ل َ ] (ع اِ) کام که گوشت پاره ای است آویخته در اقصای اعلای دهن . مابین منقطع اصل اللسان الی منقطع القلب . ج ، لها، لهوات ، لهیات ، لُهی ّ، لِهی ّ، لهاء. (منتهی الارب ). گوشتی است که زیر حنجر

معنی لهاء

لهاء. [ ل ِ ] (ع اِ) ج ِ لهاة. (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: